Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/386/2021 z dn. 30.06.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Luiza Kowalska 2021-07-02 11:59:39
Uchwała Nr XXXVIII/386/2021 z dn. 30.06.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Luiza Kowalska 2021-07-02 11:59:04
Zarządzenie Nr 852/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 484/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach w związku z wystąpieniem stanu epidemii Luiza Kowalska 2021-07-02 11:45:44
Uchwała Nr XXXVIII/383/2021 z dn. 30.06.2021 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-07-02 09:22:45
Uchwała Nr XXXVIII/384/2021 z dn. 30.06.2021 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2033 Izabela Sobiech 2021-07-02 09:21:12
Uchwała Nr XXXVIII/385/2021 z dn. 30.06.2021 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Gryficach, Górzycy, Ościęcinie i Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Ościęcinie Izabela Sobiech 2021-07-02 09:18:51
Uchwała Nr XXXVIII/386/2021 z dn. 30.06.2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Izabela Sobiech 2021-07-02 09:15:15
Sesja XXXVIII w dn. 30.06.2021 r. Izabela Sobiech 2021-07-02 09:12:06
Zarządzenie Nr 841/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2021-07-02 08:30:31
Zarządzenie Nr 841/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2021-07-02 08:30:27
Zarządzenie Nr 840/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2021-07-02 08:30:02
Zarządzenie Nr 840/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2021-07-02 08:29:46
Zarządzenie Nr 851/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 253/16 przy ul. Pszennej, Borzyszewo Luiza Kowalska 2021-07-02 08:24:27
Zarządzenie Nr 850/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 451/3 przy ul. Pszennej, Borzyszewo Luiza Kowalska 2021-07-02 08:22:39
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 i 155/1 obr. Gryfice-7) nad robotami budowlanymi/instalacyjnymi na podstawie dokumentacji projektowej (2). Włodzimierz Rączkowiak 2021-07-01 21:30:33
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 i 155/1 obr. Gryfice-7) nad robotami budowlanymi/instalacyjnymi na podstawie dokumentacji projektowej (2). Włodzimierz Rączkowiak 2021-07-01 21:26:35
Grzegorz Drążkowiak 2021-07-01 12:17:06
Koszenie stawów 20szt. - Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2021-07-01 12:16:33
Zarządzenie Nr 849/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru ofert na Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych Luiza Kowalska 2021-06-29 14:29:17
Zarządzenie Nr 843/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-06-29 14:25:58
Zarządzenie Nr 843/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-06-29 14:25:55
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych Agnieszka Skotnik 2021-06-29 12:32:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku produkcyjno ? usługowego z funkcją magazynową zlokalizowanego w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2c na terenie działek nr 3/23, 3/13, 64 w obrębie Gryfice 10, gm. Gryfice Katarzyna Młynarska 2021-06-29 11:25:49
Zarządzenie Nr 848/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 82/20 Rotnowo Luiza Kowalska 2021-06-24 15:04:40
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji RM w dn. 30.06.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-06-24 14:11:24
Porządek obrad XXXVIII sesji RM z dn. 30.06.2021r. o g.10:00 Izabela Sobiech 2021-06-24 14:10:49
Porządek obrad XXXVIII - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:10:04
Porządek obrad XXXVIII sesji RM z dn. 30.06.2021r. o g.10:00 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:09:58
Porządek obrad XXXVIII sesji RM z dn. 30.06.2021r. o g.10:00 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:07:24
Porządek obrad XXXVIII - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:06:11
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-06-24 14:04:27
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2033 Izabela Sobiech 2021-06-24 14:03:49
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Wojska Polskiego, Niepodległości, M.J. Piłsudskiego, Litewskiej, Morelowej w Gryficach oraz w miejscowości Dziadowo w dniu 23 czerwca 2021 r. Anna Żołnowska 2021-06-24 14:02:45
Projekt uchwały w spr. udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Gryficach, Górzycy, Ościęcinie i Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Ościęcinie Izabela Sobiech 2021-06-24 14:02:39
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Izabela Sobiech 2021-06-24 13:59:53
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji RM w dn. 30.06.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-06-24 13:56:22
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 74/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:38:56
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 69/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 73/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:38:06
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 64/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 68/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:36:59
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 59/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 63/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:35:43