Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1765/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania koszy ulicznych na śmieci typ MU2 i pojemników na psie odchody tzw. Psie stacje AS dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2023-12-29 10:56:56
Zarządzenie Nr 1764/2023 Burmistrza Gryfic z dnia grudnia 2023 r. w sprawie Luiza Kowalska 2023-12-29 10:55:41
Zarządzenie Nr 1764/2023 Burmistrza Gryfic z dnia grudnia 2023 r. w sprawie Luiza Kowalska 2023-12-29 10:55:37
Uchwała Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskije w Gryficach z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2023-12-29 09:46:57
Rok 2024 Luiza Kowalska 2023-12-29 09:46:24
Uchwała Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2023-12-29 09:45:56
Rok 2024 Luiza Kowalska 2023-12-29 09:45:05
Uchwała Nr LXXIV 686/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19.12.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Luiza Kowalska 2023-12-29 09:44:26
Zawiadamienie Nr AP-3.746.65.2023.RJW(1) z dnia 20.12.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 296 obręb Borzyszewo gmina Gryfice, powiat gryficki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Luiza Kowalska 2023-12-29 09:35:29
Zawiadamienie Nr AP-3.746.65.2023.RJW(1) z dnia 20.12.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 296 obręb Borzyszewo gmina Gryfice, powiat gryficki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Luiza Kowalska 2023-12-29 09:34:12
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 29.12.2023 r. Luiza Kowalska 2023-12-29 09:00:04
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 29.12.2023 r. Luiza Kowalska 2023-12-29 08:59:50
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 19 grudnia 2023 r. Luiza Kowalska 2023-12-29 07:55:34
Sprawozdania Burmistrza 2023 r. Luiza Kowalska 2023-12-29 07:54:02
Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. obsługi rady Karina Markowska 2023-12-27 14:45:29
Nabór - podinspektor ds. obsługi rady Karina Markowska 2023-12-27 14:44:11
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2023-12-27 09:58:59
Porządek obrad LXXV sesji RM z dn. 28.12.2023 r. o g.10:00 Izabela Sobiech 2023-12-22 16:14:49
Zawiadomienie o zwołaniu LXXV sesji RM w dn. 28.12.2023 r. o g.10:00 Izabela Sobiech 2023-12-22 16:14:01
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. Izabela Sobiech 2023-12-22 16:12:45
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2023-2035 Izabela Sobiech 2023-12-22 16:11:52
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Izabela Sobiech 2023-12-22 16:10:51
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Izabela Sobiech 2023-12-22 16:09:58
Projekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach Izabela Sobiech 2023-12-22 16:08:54
Projekt uchwały w spr. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach Izabela Sobiech 2023-12-22 16:07:48
Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 Izabela Sobiech 2023-12-22 16:06:42
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic w związku z brakiem wyznaczenia drogi dojazdowej do jazu piętrzącego wodę na Kanale Ulgi od strony ul. Parkowej, co uniemożliwia zrealizowanie ustawowych obowiązków utrzymania jazu w należytym stanie Izabela Sobiech 2023-12-22 16:05:39
Projekt uchwały w spr. petycji zasługującej na uwzględnienie Izabela Sobiech 2023-12-22 16:04:26
Zawiadomienie o zwołaniu LXXV sesji RM w dn. 28.12.2023 r. o g. 10.00 Izabela Sobiech 2023-12-22 14:52:56
Uchwała Nr LXXIV/687/2023 z dn. 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Izabela Sobiech 2023-12-22 14:51:24
Uchwała Nr LXXIV/687/2023 z dn. 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Izabela Sobiech 2023-12-22 14:51:18
Protokół Nr LXXIII/2023 z 08.12.2023 r. Izabela Sobiech 2023-12-22 13:24:38
Protokół Nr LXXII/2023 z 22.11.2023 r. Izabela Sobiech 2023-12-22 13:23:43
Uchwała nr LXXII/672/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19.12.2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 Katarzyna Rojek 2023-12-22 12:10:46
Uchwała nr LXXII/672/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.11.2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 Katarzyna Rojek 2023-12-22 11:57:52
Uchwała nr LXXIV/682/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok Katarzyna Rojek 2023-12-22 11:54:02
Zarządzenie Nr 1754/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Katarzyna Rojek 2023-12-22 11:45:33
Uchwała nr LXXIII/681/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 08.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok Katarzyna Rojek 2023-12-22 11:33:46
Transmisja z obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. Leszek Wójcikiewicz 2023-12-22 10:58:36
Transmisja z obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 grudnia 2023 r. Leszek Wójcikiewicz 2023-12-22 10:58:23