Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Program psychologiczno - terapeutycvzny dla osób doznających przemocy domowej. - dokument usunięty Jowita Piwoni 2024-03-28 11:50:55
Zarządzenie Brmistrza Gryfic w sprawie wprowadzenia Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób doznających przemocy domowej na rok 2024 - dokument usunięty Jowita Piwoni 2024-03-28 11:33:39
Zarządzenie Brmistrza Gryfic w sprawie wprowadzenia Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób doznających przemocy domowej na rok 2024 - dokument usunięty Jowita Piwoni 2024-03-28 11:30:23
Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 Jowita Piwoni 2024-03-28 11:26:53
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:58:24
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:58:18
Uchwała Nr LXXVII/712/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:22:18
Uchwała Nr LXXVII/713/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035 Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:21:18
Uchwała Nr LXXVII/714/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:20:13
Uchwała Nr LXXVII/715/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gryfice a Gminą Golczewo, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:19:10
Uchwała Nr LXXVII/716/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Gryfice wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:18:19
Uchwała Nr LXXVII/717/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Gryfice na lata 2024-2027 eksploatowanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? Sp. z o.o. w Goleniowie Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:17:29
Uchwała Nr LXXVII/718/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą ?Dzienny Dom Seniora w Gryficach? działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:16:40
Uchwała Nr LXXVII/719/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:15:02
Uchwała Nr LXXVII/720/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryficach oraz nadania mu Statutu Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:13:47
Uchwała Nr LXXVII/721/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 3 w Gryficach oraz nadania Statutu. Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:12:52
Uchwała Nr LXXVII/722/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice. Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:11:52
Uchwała Nr LXXVII/723/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Gryfice oraz określenia sezonu kąpielowego Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:10:39
Uchwała Nr LXXVII/724/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2024 Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:09:32
Uchwała Nr LXXVII/725/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:07:57
Uchwała Nr LXXVII/726/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszewice o numerze geodezyjnym 89 (udział 1/2 części-własność Gminy Gryfice) o powierzchni 0,1300 ha Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:06:55
Zarządzenie Nr 1844/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 1/93 w miejscowości Jabłonowo Luiza Kowalska 2024-03-27 12:06:37
Uchwała Nr LXXVII/727/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszewice o numerze geodezyjnym 90 o powierzchni 0,0170 ha Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:05:41
Uchwała Nr LXXVII/728/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszewice o numerze geodezyjnym 96 o powierzchni 0,0200 ha Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:03:11
Uchwała Nr LXXVII/729/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:02:18
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:00:31
Uchwała Nr LXXVII/730/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 127/2 położonej w miejscowości Gryfice w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Gryfice służebnością gruntową Ewa Chojnacka 2024-03-27 12:00:00
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:58:40
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:58:38
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:58:20
Uchwała Nr LXXVII/731/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:58:15
Uchwała Nr LXXVII/732/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Wilczkowo, Gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 146 Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:57:33
Uchwała Nr LXXVII/732/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Wilczkowo, Gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 146 Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:57:31
Uchwała Nr LXXVII/732/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Wilczkowo, Gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 146 Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:54:45
Uchwała Nr LXXVII/732/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Wilczkowo, Gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 146 Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:54:27
Uchwała nr LXXVII/733/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Gryfice Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:53:35
Uchwała Nr LXXVII/734/2024 z dn. 25.03.2024 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:51:47
Sesja LXXVII z dnia 25.03.2024 r. Ewa Chojnacka 2024-03-27 11:49:50
Deklaracja dostępności strony internetowej intranet.srv-web Urzędu Miejskiego w Gryficach Marzena Gładka 2024-03-27 11:26:46
Deklaracja dostępności strony www.gryfice.tv-polska.eu Urzędu Miejskiego w Gryficach Marzena Gładka 2024-03-27 11:26:39