Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1838/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Luiza Kowalska 2024-03-20 12:40:27
Zarządzenie Nr 1838/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Luiza Kowalska 2024-03-20 12:40:24
Postanowienie nr 222/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2024-03-20 11:13:30
Zarządzenie Nr 1835/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-03-20 10:13:30
Zarządzenie Nr 1835/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-03-20 10:05:37
Zarządzenie Nr 1831/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach monitoringu wizyjnego na stadionie miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-03-20 09:46:28
Zarządzenie Nr 1831/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach monitoringu wizyjnego na stadionie miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-03-20 09:46:18
Zarządzenie Nr 1830/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach agregatu prądotwórczego Luiza Kowalska 2024-03-20 09:33:53
Zarządzenie Nr 1830/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach agregatu prądotwórczego Luiza Kowalska 2024-03-20 09:33:48
Zarządzenie Nr 1838/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Luiza Kowalska 2024-03-20 09:31:37
Zarządzenie Nr 1838/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Luiza Kowalska 2024-03-20 09:31:28
Informacja Urzędnika Wyborczego Leszek Wójcikiewicz 2024-03-20 08:46:14
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-19 14:45:28
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2024-03-19 08:35:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-19 08:29:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. Ewa Chojnacka 2024-03-18 15:09:42
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-18 14:12:02
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-18 14:12:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-18 14:10:08
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-18 14:03:15
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-18 14:03:13
Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierzawy z dotychczasowymi dzierzawcami. Ewa Chojnacka 2024-03-18 13:22:21
Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierzawy z dotychczasowymi dzierzawcami. Ewa Chojnacka 2024-03-18 13:22:17
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-03-18 13:21:39
Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierzawy z dotychczasowymi dzierzawcami. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:41:12
Zawiadomienie o zwołaniu LXXVII sesji RM w dn. 25.03.2024 r. o g. 10.00 Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:31:50
Porządek obrad LXXVII sesji Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:30:34
Zawiadomienie o zwołaniu LXXVII sesji RM w dn. 25.03.2024 r. o g. 10.00 Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:29:29
Porządek obrad - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:28:33
Porządek obrad - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:28:05
Projekt uchwały uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:27:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:26:19
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:25:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gryfice a Gminą Golczewo, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:24:57
Projekt uchwały uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Gryfice wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:24:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Gryfice na lata 2024-2027 eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:23:41
Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom Seniora w Gryficach działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:22:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:22:06
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryficach oraz nadania mu Statutu. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:21:06
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 3 w Gryficach oraz nadania Statutu. Ewa Chojnacka 2024-03-18 12:20:28