Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-06-07 10:17:15
Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-06-07 10:17:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfc o możliwości zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 28, 29/1,30,32,34,35,36/4 w obrębie Stawno- Sokołów oraz na działce o nr ewidencyjnym 196 w obrębie Lubieszewo w Gminie Gryfice??.h Katarzyna Młynarska 2024-06-07 09:31:50
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2024-06-06 14:38:36
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15,0 MW składającej się maksymalnie z piętnastu instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 192 w obrębie Przybiernówko. Katarzyna Młynarska 2024-06-06 14:28:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15,0 MW składającej się maksymalnie z piętnastu instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 192 w obrębie Przybiernówko. Katarzyna Młynarska 2024-06-06 14:27:14
Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Karina Markowska 2024-06-06 12:34:58
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji nr 6/2024 zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 25/2022 z dnia 05.12.2022 r. wydaną dla inwestycji polegającej na budowie filii domu kultury (świetlicy wiejskiej) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie części działki nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2024-06-06 12:08:49
Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji nr 6/2024 zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 25/2022 z dnia 05.12.2022 r. wydaną dla inwestycji polegającej na budowie filii domu kultury (świetlicy wiejskiej) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie części działki nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2024-06-06 12:08:07
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Wierzbowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz Lokal użytkowy przy ul. Niechorskiej 19 A w dniu 10 lipca 2024 r. Anna Żołnowska 2024-06-06 09:40:06
Postanowienie nr 455/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w spr. stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryficach Ewa Chojnacka 2024-06-05 15:30:45
Postanowienie nr 454/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w spr. stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryficach Ewa Chojnacka 2024-06-05 15:30:23
Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Gryfice do oddania w użyczenie tj. świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęskowo i Rzęsin na rzecz Gryfickiego Domu Kultury Luiza Kowalska 2024-06-05 14:02:24
Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 369/4 przy ul. Dębowy Zagajnik, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-06-05 13:59:58
Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-06-05 13:58:37
Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-06-05 13:58:35
Ogłoszenie o naborze - referent ds. promocji i informacji Karina Markowska 2024-06-05 13:16:44
Nabór - referent ds. promocji i informacji Karina Markowska 2024-06-05 13:14:51
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Karina Markowska 2024-06-04 11:11:34
Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Karina Markowska 2024-06-04 11:09:37
Opracowanie strategii rozwoju Gminy Gryfice na lata 2024-2034 Agnieszka Skotnik 2024-06-03 14:34:10
Postanowienie Nr 447/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2024-06-03 13:59:43
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Luiza Kowalska 2024-06-03 13:38:07
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Luiza Kowalska 2024-06-03 13:38:02
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Luiza Kowalska 2024-06-03 13:37:36
Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 maja 2024 r. Luiza Kowalska 2024-06-03 13:32:16
Terminy posiedzeń doraźnych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwiec2024 r. Ewa Chojnacka 2024-06-03 12:08:47
Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 12:02:23
Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 12:01:05
Transmisja z obrad II sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 14 maja 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-06-03 11:30:56
Terminy posiedzeń doraźnych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwiec2024 r. Ewa Chojnacka 2024-06-03 10:47:21
Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 10:33:55
Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 10:33:25
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 10:33:00
Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 10:31:19
Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2024-06-03 10:30:08
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Luiza Kowalska 2024-06-03 10:29:24
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu Luiza Kowalska 2024-06-03 10:29:22
Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1666/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Gryfice i nadania mu regulaminu Luiza Kowalska 2024-06-03 10:25:34
Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany: zarządzenia nr 1/2024 z dnia 08 maja 2024 r., zarządzenia nr 1802/2024 z dnia 08 lutego 2024 r., zarządzenia nr 1593/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., zarządzenia nr 1514/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzenia nr 1058/2022 z dnia 01 lutego 2022 r., zarządzenia nr 553/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2024-06-03 09:17:59