Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Karina Markowska 2024-05-24 09:35:38
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 14 o powierzchni 2,4216 ha położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2024-05-24 09:27:44
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 759 o powierzchni 0,8635 ha położoną w Gryficach przy ul. Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2024-05-24 09:25:58
Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/16 o powierzchni 1,8782 ha położoną w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2024-05-24 09:24:34
Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/15 o powierzchni 2,0227 ha położoną w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2024-05-24 09:23:31
Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1798/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-05-24 09:19:52
Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych III etap Luiza Kowalska 2024-05-24 09:05:16
Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 138/2019 dnia 18.04.2019 r. Luiza Kowalska 2024-05-24 09:01:36
Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 138/2019 dnia 18.04.2019 r. Luiza Kowalska 2024-05-24 09:01:34
Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w Gryficach przy ul. Kamienna Brama 4 przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2024-05-24 09:00:21
Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic Luiza Kowalska 2024-05-24 08:56:38
Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany: zarządzenia nr 1/2024 z dnia 08 maja 2024 r., zarządzenia nr 1802/2024 z dnia 08 lutego 2024 r., zarządzenia nr 1593/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., zarządzenia nr 1514/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzenia nr 1058/2022 z dnia 01 lutego 2022 r., zarządzenia nr 553/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2024-05-24 08:54:03
Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany: zarządzenia nr 1/2024 z dnia 08 maja 2024 r., zarządzenia nr 1802/2024 z dnia 08 lutego 2024 r., zarządzenia nr 1593/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., zarządzenia nr 1514/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzenia nr 1058/2022 z dnia 01 lutego 2022 r., zarządzenia nr 553/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2024-05-24 08:54:00
Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 214/6 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2024-05-24 08:53:25
Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 264/1 przy ul. Trzygłowskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2024-05-24 08:50:06
Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 152/18 w miejscowości Dziadowo Luiza Kowalska 2024-05-24 08:44:09
Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 384, 76, 77/9, obręb Gryfice 7 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 106 i 122, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-05-24 08:42:35
Rozporzadzenie Nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sparwie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Izabela Stachowska 2024-05-23 15:08:47
Transport na wybory Leszek Wójcikiewicz 2024-05-23 09:50:24
Transport na wybory Leszek Wójcikiewicz 2024-05-23 09:44:56
Dagmara Ratajczak 2024-05-23 09:31:24
Wykazy Nr WNOŚ.DR.06/2024 dotyczy sprzedazy lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego. Dagmara Ratajczak 2024-05-23 09:30:17
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego, ul. Podwiejskiej oraz m. Gryfice w dniu 31 lipca 2024 r. Anna Żołnowska 2024-05-23 08:49:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:40:45
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn. 29.05.2024 r. o g. 10.00 Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:39:06
Porządek obrad sesji nr III Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:38:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:37:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:37:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, od dnia 1 września 2024 roku. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:36:42
Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:36:12
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:35:37
Projekt uchwały sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:34:52
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:34:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach geodezyjnych 49 obręb Gryfice-7 i 127/2 obręb Gryfice-9 oraz służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działek o numerze 97 obręb Świeszewo i numerach 5 i 6 obręb Kołomąć, Gmina Gryfice. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:33:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działki 8/6 obręb Gryfice-2, Gmina Gryfice. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:33:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:32:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/187/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania. Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:29:40
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn.29.05.2024 r. o g. 10.00 Ewa Chojnacka 2024-05-22 12:28:28
Rb-NDS korekta nr 1 Katarzyna Rojek 2024-05-22 12:24:09
Rb-27s Korekta nr 1 Katarzyna Rojek 2024-05-22 12:23:30