Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 93/2021, znak: WPG.6730.130.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Zielin" o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118,119,120,121,122,130/2,131,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:30:57
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 96/4, 100, 125/17, 125/23, 125/24, 125/26, 125/33, 125/34, 125/35, 125/36, 125/37, 125/38, 125/39, 125/40, 125/43, 125/44, 125/45, 125/46, 125/47, 125/48, 125/49, 125/50, 125/51, 125/52, 125/53, 125/54, 125/55, 125/56, 125/57, 125/58, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:30:34
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Wykonanie studni zastępczej nr 4a, na dz. nr 127/2 obręb 0009 Gryfice ? miasto oraz likwidacja studni nr 4, dz. nr 40/1 obręb 0006 Gryfice ? miasto na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych??. Katarzyna Młynarska 2021-09-09 16:28:55
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku produkcyjno ? usługowego z funkcją magazynową zlokalizowanego w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2c na terenie działek nr 3/23, 3/13, 64 w obrębie Gryfice 10, gm. Gryfice. Katarzyna Młynarska 2021-09-09 16:27:43
Zarządzenie Nr 912/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-09 15:27:54
Zarządzenie Nr 911/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 95/4 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce Luiza Kowalska 2021-09-09 15:27:09
Zarządzenie Nr 910/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 441/10 przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2021-09-09 15:26:34
Zarządzenie Nr 909/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 393 przy ul. Szafirowej, obręb nr 1 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-09 15:25:59
Zarządzenie Nr 911/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 95/4 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce Luiza Kowalska 2021-09-09 15:23:28
Zarządzenie Nr 910/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 441/10 przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2021-09-09 15:22:49
Zarządzenie Nr 909/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 393 przy ul. Szafirowej, obręb nr 1 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-09 15:22:01
Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w drodze przetaagu nieograniczonego. Dagmara Ratajczak 2021-09-09 15:05:26
Lokale mieszkalne przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Dagmara Ratajczak 2021-09-09 14:50:20
Wykazy WNOŚ.IS.69/2021 do WNOŚ.IS.70/2021 Izabela Stachowska 2021-09-09 07:41:21
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Wykonanie studni zastępczej nr 4a, na dz. nr 127/2 obręb 0009 Gryfice ? miasto oraz likwidacja studni nr 4, dz. nr 40/1 obręb 0006 Gryfice ? miasto na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych??. Katarzyna Młynarska 2021-09-08 13:25:46
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - GRYFICE Daniel Igielski 2021-09-07 20:21:44
Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku Urzędu Miejskiego Agnieszka Skotnik 2021-09-07 13:08:00
Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-09-07 12:49:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,1 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynu energii o mocy do 10,1 MW i pojemności do 40,4 MWh na działce nr 44 obręb Jasiel, gmina Gryfice. Katarzyna Młynarska 2021-09-07 09:20:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,1 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynu energii o mocy do 10,1 MW i pojemności do 40,4 MWh na działce nr 44 obręb Jasiel, gmina Gryfice. Katarzyna Młynarska 2021-09-07 09:20:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,1 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynu energii o mocy do 10,1 MW i pojemności do 40,4 MWh na działce nr 44 obręb Jasiel, gmina Gryfice. Katarzyna Młynarska 2021-09-07 09:19:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn..:,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa magazynu energii o mocy do 9 MW i pojemności do 36 MWh na działkach nr 175/3 i 175/4 obręb Świeszewo, gmina Gryfice?? Katarzyna Młynarska 2021-09-07 09:18:35
Zarządzenie Nr 908/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 03 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 1/121 przy ul. Kalinowej, Jabłonowo Luiza Kowalska 2021-09-06 12:33:50
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 04.02.2021 Luiza Kowalska 2021-09-06 10:59:40
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 06.09.2021 Luiza Kowalska 2021-09-06 10:59:37
Zarządzenie Nr 907/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 1/100 przy ul. Żytniej, Jabłonowo Luiza Kowalska 2021-09-06 10:33:21
Zarządzenie Nr 906/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 62/27 przy ul. Liliowej, obręb nr 8 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-06 10:31:59
Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-09-06 10:19:41
Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-09-06 10:19:32
Zarządzenie Nr 905/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-06 10:05:37
Zarządzenie Nr 904/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 62/27 przy ul. Liliowej, obręb nr 8 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-06 10:04:36
Zarządzenie Nr 903/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 62/44 przy ul. Liliowej, obręb nr 8 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-06 10:03:57
Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-09-06 10:02:41
Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-09-06 10:02:39
Zarządzenie Nr 901/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 34/26 przy ul. Śniadeckich, obręb nr 9 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-09-06 10:01:37
Zarządzenie Nr 900/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 145/12 Rzęskowo Luiza Kowalska 2021-09-06 10:00:51
Zarządzenie Nr 900/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 145/12 Rzęskowo Luiza Kowalska 2021-09-06 10:00:45
Zarządzenie Nr 899/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 442/27 przy ul. Granicznej, Borzyszewo Luiza Kowalska 2021-09-06 09:59:53
Zarządzenie Nr 898/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. Luiza Kowalska 2021-09-06 09:58:54
Zarządzenie Nr 897/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Prusinowo w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 23.08.2021 r. Luiza Kowalska 2021-09-06 09:57:58