Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zmianie decyzji znak WNOŚ.6220.01.2023.KM z dnia 20.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 68/2, 1/2 oraz fragmencie dz.nr ewid. 3/4 i 2/2 (przed podziałem 2/1) w obrębie Skalin i Raduń gmina Gryfice, powiat gryficki?? Katarzyna Młynarska 2024-02-14 14:04:35
Informacja o zmianie decyzji znak WNOŚ.6220.01.2023.KM z dnia 20.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 68/2, 1/2 oraz fragmencie dz.nr ewid. 3/4 i 2/2 (przed podziałem 2/1) w obrębie Skalin i Raduń gmina Gryfice, powiat gryficki?? Katarzyna Młynarska 2024-02-14 14:04:19
Protokół z konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brodniki w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój Luiza Kowalska 2024-02-14 09:46:17
Zarządzenie Nr 1807/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfice, m. Gryfice w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice, Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice oraz Niechorskiej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 15 lutego 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-14 09:42:38
Zarządzenie Nr 1806/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVI/700/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 13 lutego 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-14 09:38:38
Zarządzenie Nr 1806/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVI/700/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 13 lutego 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-14 09:38:36
Zarządzenie Nr 1805/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie przebudowy ul. Topolowej w Rzęskowie, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2024-02-14 09:38:13
Zarządzenie Nr 1804/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 173/16 w miejscowości Górzyca Luiza Kowalska 2024-02-14 09:36:57
Zarządzenie Nr 1803/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/229 przy ul. Orla, w miejscowości Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-02-14 09:33:32
Zarządzenie Nr 1803/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/229 przy ul. Orla, w miejscowości Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-02-14 09:33:27
Zarządzenie Nr 1802/2024 Burmistrza Gryfic z dnia lutego 2024 r. w sprawie Luiza Kowalska 2024-02-14 09:33:10
Zarządzenie Nr 1802/2024 Burmistrza Gryfic z dnia lutego 2024 r. w sprawie Luiza Kowalska 2024-02-14 09:32:46
Protest rolniczy wobec szkodliwej polityki UPR Unii Europejskiej Leszek Wójcikiewicz 2024-02-14 09:16:58
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Jowita Piwoni 2024-02-13 14:19:49
Protokół nr LXXV z dnia 28.12.2023 r. Ewa Chojnacka 2024-02-13 13:57:13
Protokół nr LXXV z dnia 28.12.2023 r. Ewa Chojnacka 2024-02-13 13:56:42
Protokół nr LXXIV z dnia 19.12.2023 r. Ewa Chojnacka 2024-02-13 13:55:46
Protokół nr LXXIV z dnia 19.12.2023 r. Ewa Chojnacka 2024-02-13 13:55:33
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Leszek Wójcikiewicz 2024-02-13 11:33:59
Zarządzenie Nr 1791/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2024/2025 Luiza Kowalska 2024-02-13 09:41:56
Zarządzenie Nr 1801/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 2/15 w miejscowości Wilczkowo Luiza Kowalska 2024-02-13 09:39:56
Zarządzenie Nr 1800/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-13 09:38:21
Wykonanie przebudowy ul. Topolowej w Rzęskowie, gmina Gryfice Agnieszka Skotnik 2024-02-13 09:02:55
Postanowienie Nr 212/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Leszek Wójcikiewicz 2024-02-12 11:31:01
Zarządzenie nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Leszek Wójcikiewicz 2024-02-12 10:46:13
Zarządzenie nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Leszek Wójcikiewicz 2024-02-12 10:33:40
Zarządzenie nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Leszek Wójcikiewicz 2024-02-12 10:30:11
Zarządzenie NR 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Leszek Wójcikiewicz 2024-02-12 10:27:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2024 roku - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-02-12 09:36:06
Informator - baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. Jowita Piwoni 2024-02-09 14:54:33
Informator - baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. - dokument usunięty Jowita Piwoni 2024-02-09 14:53:20
Informator - baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. - dokument usunięty Jowita Piwoni 2024-02-09 14:51:45
Protest rolników Powiatu Gryfickiego Luiza Kowalska 2024-02-09 10:45:21
Protest rolników Powiatu Gryfickiego Luiza Kowalska 2024-02-09 10:44:44
Rok 2024 Luiza Kowalska 2024-02-09 10:39:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2024 roku - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-02-08 15:02:58
Zarządzenie Nr 1800/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-02-08 14:57:57
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-02-08 14:52:23
Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu w Gryficach w wyborach wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-02-08 14:51:21
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-02-08 14:22:50