Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-08-21 09:35
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2014-2040 2014-08-21 09:41
dokument Projekt uchwały w spr. podziału gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-08-18 09:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2014-08-18 09:09
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/388/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomności i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-08-18 09:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-08-14 14:50
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrodowe z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-08-14 14:48
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2014-08-14 14:46
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 139 obręb 8 i działce nr 107 obręb Brodniki 2014-08-14 14:40
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej w obrębie nr 6 m. Gryfice działka nr 230/5 2014-08-14 14:38
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrrznej w obrębie nr 6 m. Gryfice działka nr 216/2 2014-08-14 14:35
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Burmistrzowi Gryfic do rozpatrzenia skargi na działania funkcjonariusza Strazy Miejskiej w Gryficach 2014-08-18 09:01
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Burmistrzowi Gryfic do rozpatrzenia skargi na działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryficach 2014-08-18 08:59