Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Gryficach przy ulic Kamieńskiej


 • BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości komunalnej

położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej

1. Adres nieruchomości: Gryfice ul. Kamieńskiej

2. Numer działki: 186

3. Numer obrębu 8 miasto Gryfice

4. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej: KW SZ1G/00016293/6

5. Powierzchnia działki: 612 m2

6. Opis nieruchomości: działka niezabudowana

7. Forma zbycia: na własność

8. Cena wyjściowa nieruchomości netto: 20.000,00 zł

9. Sposób zapłaty: jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

10. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

11. Ponieważ działka będąca przedmiotem przetargu nie stanowi samodzielnej działki budowlanej przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. działki 185, działki nr 40 oraz działki nr 198/1.

12. Przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym - w chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice widnieje zapis - strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami

  • PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach

  • Plac Zwycięstwa 37 pokój nr 102, I piętro

  • w dniu 26 listopada 2014 r. o godzinie 11 0 0

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 4.000,00. stanowiącego 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 20 listopada 2014 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013

 • w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,

 • w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym przez Gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy

 • W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

 • nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37 piętro I pokój 125 lub telefonicznie - numer 91 38 53 243.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Majewska-Pasiowiec 15-10-2014 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Majewska-Pasiowiec 15-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2014 10:01