Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym: Otok, Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć, Borzyszewo, Raduń, Prusinowo, Wołczyno, Borzęcin.


Gryfice, dnia 26.03.2015 r.

Znak: WPG.6720.1.10.2014.2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o:

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice.

Granice opracowania zmiany studium obejmują części terenu położonego w obrębie: Otok, Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć, Borzyszewo, Raduń, Prusinowo, Wołczyno, Borzęcin.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach w pok. 204 (II piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37 (pok. nr 102, I piętro).

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, w terminie do 14 maja 2015 r. na adres: Urząd Miejski w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice lub na adres mailowy: urzad@gryfice.eu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gryfic. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Chruścielewska 27-03-2015 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Chruścielewska 27-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Aneta Chruścielewska 27-03-2015 11:54