Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-25 13:18
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2015-2040 2015-05-25 13:16
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/350/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Gryfice, stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania 2015-05-21 09:49
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-05-21 09:46
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2015-05-21 09:44
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały IX/78/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w Wołczynie o numerze geodezyjnym 111/2 na rzecz właściciela działek przyległych 2015-05-21 09:32
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości połozonej w Borzyszewie o numerze geodezyjnym 55 na rzecz właściciela działek przyległych 2015-05-21 09:29
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własnosci nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 248/2 na rzecz dzierżawcy 2015-05-21 09:26
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-05-21 09:24
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2015-05-21 09:21
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2015-05-21 09:19