Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne 2015

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ROK 2015

L.p.

Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego

Przez kogo delegowany

Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie skontrolowanych działów
pracy

Określenie charakteru czynności

2015 r.
1

Marek Kaczyński – Inspektor

Lidia Cebula - Główny specjalista

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

05.02.2015

Wizytacja projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice”.

Raport z czynności kontrolnych

2

Tomasz Piętal Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
w KPP w Gryficach

Artur Zieliński p.o. Kierownika Referatu Ruchu Drogowego
w KPP w Gryficach

Wojewoda Zachodniopomorski

24.03.2015 -  26.03.2015

Kontrola okresowa. Sprawdzenie zgodności działania Straży Miejskiej w Gryficach
z przepisami prawa w zakresie wykonywanych przez nią zadań oraz przysługujących uprawnień, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1383 z poźn. zm.)

Czynności kontrolne udokumentowane w protokole kontroli. Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego.

3

Bogdan Dziembora – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Samanta Ułybin – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Wojewoda Zachodniopomorski

27.04.2015

Realizacja – ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku 2012 – zadania: pn. „Kontynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Gryfice poprzez remont drogi gminnej: ul. Kamienna Brama, ul. Wojska Polskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej”.

Wystąpienie pokontrolne

4

Agnieszka Marek – Młodszy asystent
Dagmara Szczupaczyńska - Stażysta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gryficach

26.05.2015

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących środowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 298).

Protokół kontroli Nr HP-32/15
z dnia 26.05.2015 r.

5

Dariusz Soboń – Inspektor
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Piotr Jarocki - Inspektor
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 29.06.2015 Wizytacja projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. UM16-6930-UM1630513/14, WPROW.III.3494.364.15 „Budowa boiska o nawierzchni z tworzywa sztucznego w Prusinowie”. Raport z czynności kontrolnych
Nr 16/413/0343/15 z dnia 29.06.2015 r.
6

Dariusz Soboń – Inspektor
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Piotr Jarocki - Inspektor
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 29.06.2015 Wizytacja projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. UM16-6930-UM1630506/14, WPROW.III.3494.359.15 „Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Gminy Gryfice”. Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0342/15 z dnia 29.06.2015 r.
7

Piotr Jarocki - Inspektor w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ewa Rossa - Inspektor w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bartosz Pilecki - Podinspektor w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 9.07.2015 Wizytacja projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. UM16-6930-UM1630595/14, WPROW.III.3494.388.15 " „Budowa wiejskich ogródków jordanowskich w miejscowości Trzygłów, Prusinowo, Górzyca".  Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0442/15 z dnia 9.07.2015 r. 
8

Mirosław Sybidło – Inspektor kontroli ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie

18.09.2015 - 25.09.2015

Zakres przedmiotowy kontroli:
1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli Nr 392015090032PRO001 z dnia 25.09.2015 r.

9

Weronika Kuks – Główny Specjalista w WWRPO
Anna Skubisz – Inspektor w WWRPO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

21.09.2015 - 22.09.2015 

Kontrola planowa projektu nr UDA-RPZP.05.02.02-32-004/10-00 z dnia 27.11.2014 r. pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego – rewaloryzacja i zabezpieczenie techniczne Murów Obronnych przy ul. Murarskiej – Strzeleckiej i ul. Wałowej w Gryficach” w ramach RPOWZ na lata 2007-2013.

Zakres kontroli: ustalenie stanu zaawansowania projektu pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, kontrola prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków, wywiązywania się Beneficjenta z obowiazków nałożonych na niego umową o dofinansowanie projektu oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa.

Protokół pokontrolny z kontroli realizacji projektu

10

Piotr Jarocki - Inspektor w WPROW
Bartosz Pilecki - Podinspektor w WPROW

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 17.11.2015 Wizytacja w miejscu projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nr UM16-6921-UM1600418/14. WPROW.III.3492.122.15. Nazwa działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa operacji: Kontynuacja zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice.  Raport  czynności kontrolnych Nr 16/321/0675/15
11 Katarzyna Rogaczewska - 
Kierownik Biura Kontroli Projektów
Lidia Cebula - Główny Specjalista w WPROW
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 25.11.2015 Wizytacja w miejscu projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nr UM16-6921-UM1680453/15. WPROW.III.3492.230.15. Nazwa działania: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa operacji: Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Gryfice.  Raport z czynności kontrolnych Nr 16/321/0683/15

Stan na dzień 26.11.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 19-06-2015 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 07-03-2016 08:44