Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 9.09.2015 r. 2015-09-04 08:25
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-03 13:39
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2015-09-03 13:38
dokument Projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2015-09-03 13:36
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 2015-09-03 13:32
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXV/317/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009 r. w spr. szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne i fizyczne. 2015-09-03 13:29
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXX/385/2009 ady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Borzyszewo gmina Gryfice na działce nr 96/3. 2015-09-03 13:26
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działki nr 101/17 i 101/33 położone w obrębie geodezyjnym nr 5 Gryfice, służebnością gruntową 2015-09-03 13:22
dokument Projekt uchwały w spr. nabycia na własność przez Gminę Gryfice nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 252/27 położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach 2015-09-03 13:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dziadowo 2015-09-03 13:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-09-03 13:12
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice dla pani Teresy Nowak 2015-09-03 13:10
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 252/11 w obrębie nr 8 m. Gryfice 2015-09-03 13:09
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 214/30 w obrębie nr 6 m. Gryfice 2015-09-03 13:07
dokument Projekt uchwały w spr. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2015-09-03 12:57
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gryfic 2015-09-03 12:55
dokument Projekt uchwały w spr. przyjecia rezygnacji radnego z członka Komisji Budzetu i Finansów 2015-09-03 12:53