Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w Gryficach na dzień 24.02.2016 r. g. 10,oo 2016-02-24 07:41
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-02-24 07:40
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach na opracowanie dokumentacji technicznej na remont kościoła oraz zakup materiałów budowalanych na remont wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 2016-02-24 07:40
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad ziwrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice na rok 2016 2016-02-24 07:40
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany statutu jednostki budzetowej Gminy Gryfice - Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-02-24 07:40
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrzej na działce nr 62/3 w obrębie nr 7 miasta Gryfice 2016-02-24 07:40
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 63/13 w obrębie nr 7 miasta Gryfice 2016-02-24 07:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice o numerze ewidencyjnym 19/55 na rzecz właściciela przyległej działki o numerze geodezyjnym 54 2016-02-24 07:39
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XL/490/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rzęsin gmina Gryfice na działce nr 14/25 2016-02-24 07:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Gryfice, stanowiących działkę nr 494/10 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 Gryfice i działkę nr 19/56 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 Gryfice, służebnością gruntową 2016-02-24 07:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-02-24 07:38
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2016 r. 2016-02-24 07:38