Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne 2016

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ROK 2016

L.p.

Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego

Przez kogo delegowany

Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie skontrolowanych działów
pracy

Określenie charakteru czynności

2016 r.
1

Bartosz Herman - starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Wojewoda Zachodniopomorski

1.03.2016 - 3.03.2016

Przeprowadzenie kontroli działalności Burmistrza Gryfic, z siedzibą: Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
Przedmiot i zakres kontroli:
1. Ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących:
a)  przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie od 4 lutego 2014 r. do dnia 29 lutego 2016 r.
b) wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 29 lutego 2016 r.
2. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w okresie od dnia 4 lutego 2014 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

 Wystąpienie pokontrolne
Nr NK-1.431.1.21.2016.BH
z dnia 21.04.2016 r.

2

Bartosz Herman - starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Wojewoda Zachodniopomorski

1.03.2016 - 3.03.2016

Przeprowadzenie kontroli działalności Rady Miejskiej w Gryficach z siedzibą: Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
Przedmiot i zakres kontroli:
1. Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do sądów rejonowych i okręgowych.
2. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w okresie od dnia 27 listopada 2012 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne Nr NK-1.431.1.20.2016.BH z dnia 28.04.2016 r.

3 Adam Czuchraj - starszy instruktor higieny
Jolanta Szepiet - asystent oddziału nadzoru sanitarnego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach 5.04.2016 Kontrola sprawdzająca do decyzji PPIS w Gryficach Nr N.HK.700.161.2014 z dnia 31.07.2014 r. dotycząca stanu sanitarnego targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Gryficach Projekt kontroli Nr HK-94/16 z dnia 05.04.2016 r.
4 Dorota Sienkiewicz - kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach Archiwum Państwowe w Szczecinie 5.10.2016 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446). Protokół kontroli Nr O-III.421.81.2016 z dnia 06.10.2016 r.
5 Adam Czuchraj - starszy instruktor higieny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach 12.12.2016 Utrzymanie należytyego stanu higienicznego obiektu użyteczności publicznej oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 298 z późn. zm.) w ustępach ogólnodostępnych w Urzędzie Miejskim w gryficach Pl. Zwyciestwa 37, 72-300 Gryfice. Protokół kontroli Nr HK-557/16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 29-02-2016 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 29-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 29-11-2017 11:09