Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji RM w Gryficach na dzień 22.06.2016 r. g. 10oo 2016-06-16 10:18
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. 2016-06-16 09:53
dokument Projekt uchwały w spr. absolutorium dla Burmistrza Gryfic z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r. 2016-06-16 09:52
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2016-06-16 09:51
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na l. 2016-2020 2016-06-16 10:06
dokument Projekt uchwały w spr. ustanowienia uzytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny rzek Łożnicy i Gardominki-I" 2016-06-16 09:49
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) na terenie gminy Gryfice 2016-06-16 09:47
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-16 09:45
dokument Projekt uchwały w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2016-06-16 09:42
dokument Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2016-06-16 09:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ul. Bydgoskiej 7 2016-06-16 09:38
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie działki oznaczonej numerem 62/34 obręb nr 8 m. Gryfice służebnością gruntową 2016-06-16 09:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działki nr 101/17 i 101/33 położone w obrębie geodezyjnym nr 5 Gryfice, służebnością gruntową 2016-06-16 09:35
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic 2016-06-16 09:32
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM w Gryficach 2016-06-16 09:31
dokument Projekt uchwały w spr. upoważnienia do reprezentowania RM w Gryficach przed sądami w postępowaniach dot. wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2016-06-16 09:30