Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 28.09.2016 r. g.10,oo 2016-09-22 14:41
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Otok gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 161/20 2016-09-22 13:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Trzygłów gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 120/12 2016-09-22 13:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Bieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rzęsin gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 14/29 2016-09-22 13:15
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-09-22 13:13
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2016-09-22 11:44
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 149 położoną w obrębie geodezyjnym nr 8 Gryfice, służebnością gruntową 2016-09-22 11:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach 2016-09-22 11:24
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w spr. centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy 2016-09-22 11:23
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/331/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów dojazdu 2016-09-22 11:21
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-22 11:18
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyszkolonego psa dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2016-09-22 11:16