Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 28.11.2016 r. o g. 10,oo 2016-11-23 13:53
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-11-23 11:48
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-23 11:46
dokument Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 r. 2016-11-23 14:46
dokument Projekt uchwały w spr. opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - pływalnia w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 2016-11-23 11:45
dokument Projekt uchwały w spr. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2016-11-23 11:38
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosppodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2016-11-23 11:21
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-11-23 11:15
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok"., 2016-11-23 13:45
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na l. 2016-2025 2016-11-23 11:12
dokument Projekt uchwały w spr. wydawania gazety miesięcznika samorządowego "Przegląd Gryficki". 2016-11-23 11:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Trzygłów, Borzęcin, Barkowo oraz Rzęsin gmina Gryfice 2016-11-23 11:09
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Przybiernówko gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 223 2016-11-23 11:06
dokument Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym działki nr 207/4 w obrębie nr 7 m. Gryfice przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach 2016-11-23 11:00
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową działka nr 18/2 obręb nr 5 m. Gryfice o powierzchni 0,0145 na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-11-23 10:58
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej tymczasowym pawilonem handlwym na działce nr 354/2 obręb nr 5 i działki gruntowej niezabudowanej nr 354/8 obręb nr 5 położonej wGryficach 2016-11-23 10:55
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki nr 290/5 obręb nr 1 m. Gryfice o powierzchni 0,0898 ha położonej przy ul. Szafirowej w Gryficach 2016-11-23 10:51
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki nr 1/7 obręb nr 8 m. Gryfice o powierzchni 0,0521 ha 2016-11-23 10:49
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-11-23 10:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2016-11-23 10:44
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrzenj na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 80 i 103 oraz części działki nr 86 obręb Zaleszczyce 2016-11-23 10:41
dokument Projekt uchwały spr. zmiany uchwały Nr VII/82/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach 2016-11-23 10:29