Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 1053/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2018-01-09 14:03
dokument Zarządzenie Nr 1052/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-08 12:29
dokument Zarządzenie Nr 1051/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich, Wesołej, Gdańskiej, Kościuszki, Fabrycznej w Gryficach oraz w m. Dobrzyń dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2018-01-02 13:50
dokument Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/88 obręb Rzęskowo 2017-12-29 12:54
dokument Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 284/2 obręb Borzyszewo 2017-12-29 12:53
dokument Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2018-01-05 10:45
dokument Zarządzenie Nr 1047/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2018 2017-12-29 12:46
dokument Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2018 2017-12-29 12:44
dokument Zarządzenie Nr 1045/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2018 2017-12-29 12:43
dokument Zarządzenie Nr 1044/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-29 12:39
dokument Zarządzenie Nr 1043/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 319/2 obręb Rybokarty 2017-12-29 12:38
dokument Zarządzenie Nr 1042/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 31/1 obręb nr 2 miasta Gryfice 2017-12-29 12:36
dokument Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 442/29 obręb Borzyszewo 2017-12-29 12:35
dokument Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach 2018-01-02 13:51
dokument Zarządzenie Nr 1039/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-12-29 11:34
dokument Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Gryficach prostokątnych donic 2017-12-29 11:32
dokument Zarządzenie Nr 1037/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1011/2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2018 2018-01-02 13:52
dokument Zarządzenie Nr 1036/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych, bazowych składek za najem pomieszczeń i budynków gospodarczych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Gryfice (stanowiących własność Gminy Gryfice) 2018-01-10 13:47
dokument Zarządzenie Nr 1035/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice 2017-12-18 11:34
dokument Zarządzenie Nr 1034/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2017-12-18 11:32
dokument Zarządzenie Nr 1033/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na usługę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza 14 w Gryficach w latach 2018-2019 Gmina Gryfice 2017-12-18 11:31
dokument Zarządzenie Nr 1032/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2017-12-18 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1031/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2017-12-18 11:28
dokument Zarządzenie Nr 1030/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w latach 208 i 2019 Gmina Gryfice 2017-12-18 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1029/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-12-18 11:24
dokument Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-12-18 11:25
dokument Zarządzenie Nr 1027/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 930/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-12-18 11:14
dokument Zarządzenie Nr 1026/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-12-18 11:12
dokument Zarządzenie Nr 1025/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/10 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-12-18 11:09
dokument Zarządzenie Nr 1024/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 174/3 o powierzchni 48 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych o nr 174/2 i 192/1 2017-12-13 09:50
dokument Zarządzenie Nr 1023/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/57 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-12-13 09:48
dokument Zarządzenie Nr 1022/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/56 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-12-13 09:47
dokument Zarządzenie Nr 1021/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/55 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-12-13 09:45
dokument Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/54 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-12-13 09:44
dokument Zarządzenie Nr 1019/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 38/5 o powierzchni 622 m2 położoną w obrębie geodezyjnym Rotnowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2017-12-13 09:42
dokument Zarządzenie Nr 1018/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/41 o powierzchni 3323 m2 położoną przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-12-13 09:41
dokument Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/37 o powierzchni 6429 m2 położoną przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-12-13 09:40
dokument Zarządzenie Nr 1016/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 724/3 o powierzchni 441 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 611/1 2017-12-13 09:36
dokument Zarządzenie Nr 1015/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali użytkowych 2017-12-13 09:33
dokument Zarządzenie Nr 1014/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Borzyszewo 1 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-12-13 09:32
dokument Zarządzenie Nr 1013/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości, Szafirowej oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno 2017-12-08 13:40
dokument Zarządzenie Nr 1012/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2017-12-08 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1011/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2018 2017-12-08 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-12-11 12:14
dokument Zarządzenie Nr 1009/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 263/3 obręb nr 8 miasta Gryfice 2017-12-07 09:21
dokument Zarządzenie Nr 1008/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania ofertowego na wycinkę 10 drzew na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej 2017-12-07 09:19
dokument Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-12-07 11:57
dokument Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-07 09:08
dokument Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu nr 2 o powierzchni 16,97 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-12-07 09:06
dokument Zarządzenie Nr 1004/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu nr 1 o powierzchni 16,97 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-12-07 09:04
dokument Zarządzenie Nr 1003/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu nr 1 o powierzchni 16,42 m2 usytuowanego na części działki nr 12, obręb nr 10, położonego w m. Gryfice, ul. Nadrzeczna 44 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-12-07 09:00
dokument Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-12-07 08:56
dokument Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2017-12-13 09:50
dokument Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-11-30 11:10
dokument Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 939/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-11-29 07:51
dokument Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/18 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-11-23 13:51
dokument Zarządzenie Nr 997/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 440/2 obręb Jabłonowo 2017-11-23 13:08
dokument Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 77/6 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-11-23 13:05
dokument Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-11-23 13:04
dokument Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-23 13:50
dokument Zarządzenie Nr 993/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 445/2 obręb Brodniki 2017-11-17 09:01
dokument Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 805/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2017 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-11-17 09:00
dokument Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-11-14 09:32
dokument Zarządzenie Nr 990/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-11-14 09:30
dokument Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 2/16 obręb nr 2 miasta Gryfice 2017-11-14 09:28
dokument Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 253/2 obręb Borzyszewo 2017-11-14 09:26
dokument Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2017-11-14 09:18
dokument Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-11-14 09:17
dokument Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2017-11-14 09:15
dokument Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-11-10 07:51
dokument Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej majątku Gminy Gryfice w OSP Rybokarty 2017-11-17 08:53
dokument Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-11-07 11:55
dokument Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-07 11:52
dokument Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin 2017-10-27 09:51
dokument Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice 2017-10-27 09:42
dokument Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/11 obręb nr 7 miasta GRYFICE 2017-10-27 09:32
dokument Zarządzenie Nr 977/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 5 obręb RYBOKARTY 2017-10-27 09:29
dokument Zarządzenie Nr 976/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 254/2 obręb BORZYSZEWO 2017-10-27 09:00
dokument Zarządzenie Nr 975/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 59 obręb nr 7 miasta GRYFICE. 2017-10-27 08:33
dokument Zarządzenie Nr 974/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-10-27 08:21
dokument Zarządzenie Nr 973/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Niekładzkiej w Gryficach 2017-10-23 09:09
dokument Zarządzenie Nr 972/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-10-23 09:05
dokument Zarządzenie Nr 971/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2017-10-23 09:02
dokument Zarządzenie Nr 970/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-10-23 08:56
dokument Zarządzenie Nr 969/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-10-23 08:46
dokument Zarządzenie Nr 968/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej w Trzygłowie sprzętu przeznaczonego do świetlicy szkolnej przy SP w Trzygłowie 2017-10-23 08:42
dokument Zarządzenie Nr 967/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2017-10-23 08:32
dokument Zarządzenie Nr 966/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce 65/23 obręb nr 7 miasta GRYFICE 2017-10-23 08:27
dokument Zarządzenie Nr 965/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w takcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/24 obręb nr 7 miasta GRYFICE 2017-10-23 08:23
dokument Zarządzenie Nr 964/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 października w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 558/2 i 558/3 o łącznej powierzchni 1 017 m2 położone przy ulicy 6 Marca w Gryficach, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-10-23 08:17
dokument Zarządzenie Nr 963/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 395 o powierzchni 621 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-10-20 11:15
dokument Zarządzenie Nr 962/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 394 o powierzchni 781 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-10-20 10:52
dokument Zarządzenie Nr 961/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 393 o powierzchni 892 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-10-20 10:48
dokument Zarządzenie Nr 960/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 392 o powierzchni 1 088 m2 położoną przy ulicy Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-10-20 10:44
dokument Zarządzenie Nr 959/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 225/1 o powierzchni 22 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 39/2 2017-10-20 10:34
dokument Zarządzenie Nr 958/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z dwóch działek o powierzchni 175 m2 wraz z tymczasowym pawilonem handlowym przeznaczonym do rozbiórki, położonej w Gryficach przy ulicy Plac Zwycięstwa 13 2017-10-17 15:14
dokument Zarządzenie Nr 957/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-10-17 14:45
dokument Zarządzenie Nr 956/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 373/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 10.12.2015 r. 2017-10-17 14:41
dokument Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-10-17 14:37
dokument Zarządzenie Nr 954/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 82/13 obręb zaleszczyce 2017-10-17 14:34
dokument Zarządzenie Nr 953/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 69/7 obręb Brodniki 2017-10-17 14:27
dokument Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 266/7 obręb Borzyszewo 2017-10-17 14:22
dokument Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 53/8 obręb Brodniki 2017-10-17 14:18
dokument Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2017-10-17 14:15
dokument Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-10-17 14:08
dokument Zarządzenie Nr 948/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2017-09-27 09:15
dokument Zarządzenie Nr 947/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 63/6 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-09-27 09:11
dokument Zarządzenie Nr 946/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/18 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-09-27 09:07
dokument Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Gryfice w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 2017-09-26 14:53
dokument Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i palnie wydatków na 2017 rok 2017-09-26 14:54
dokument Zarządzenie Nr 943/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach ławek miejskich, 30 sztuk 2017-09-26 14:41
dokument Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci wodociągowej wraz urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice 2017-09-19 13:07
dokument Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice 2017-09-19 13:04
dokument Zarządzenie Nr 940/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-09-19 12:57
dokument Zarządzenie Nr 939/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku dla szkoły niepublicznej -Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-09-19 12:53
dokument Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (Budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 63/3 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-09-19 12:25
dokument Zarządzenie Nr 937/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 230/7 obręb ewidencyjny 0006 Gryfice położonej w mieście Gryfice, Gmina Gryfice o powierzchni 0,1267 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00043700/1 2017-09-19 12:19
dokument Zarządzenie Nr 936/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-09-19 12:11
dokument Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku Urzędu Miejskiego w Gryficach 2017-09-19 12:07
dokument Zarządzenie Nr 934/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów plastycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 i lata następne 2017-09-19 11:51
dokument Zarządzenie Nr 933/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 244/25 o powierzchni 962 m2 położoną przy ulicy Wincentego Witosa w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-09-19 10:23
dokument Zarządzenie Nr 932/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 400 o powierzchni 1.172 m2 położoną przy ulicy Bursztynowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-09-19 10:18
dokument Zarządzenie Nr 931/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 33/15 o powierzchni 1.170 m2 położoną przy ulicy Bursztynowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-09-19 10:14
dokument Zarządzenie Nr 930/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku, dla szkoły niepublicznej- Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-09-19 09:58
dokument Zarządzenie Nr 929/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-09-19 09:51
dokument Zarządzenie Nr 928/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach siłowni zewnętrznej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach, dz. nr 229/4, 229/5, obręb geodezyjny Gryfice 6 2017-09-19 09:47
dokument Zarządzenie Nr 927/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. 2017-09-19 09:42
dokument Zarządzenie Nr 926/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-12 10:14
dokument Zarządzenie Nr 925/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. 75, dz. nr 79/2 obręb Gryfice-7 ul. Spacerowa , gmina Gryfice 2017-09-12 10:08
dokument Zarządzenie Nr 924/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-09-12 09:20
dokument Zarządzenie Nr 923/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-09-01 10:54
dokument Zarządzenie Nr 922/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 87/8 obręb ZALESZCZYCE 2017-09-01 10:44
dokument Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w trakcie budowy ) zlokalizowanej na działce numer 377/2 obręb nr 4 miasta GRYFICE 2017-09-01 10:38
dokument Zarządzenie Nr 920/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej ( budynek w trakcie budowy ) zlokalizowanej na działce numer 230/4 obręb nr 6 miasta GRYFICE 2017-09-01 10:32
dokument Zarządzenie Nr 919/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników gimnazjów włączonych do szkół podstawowych 2017-09-01 10:08
dokument Zarządzenie Nr 918/2017 Burmistrza Gryfc z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Organizację dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice 2017-09-01 10:01
dokument Zarządzenie Nr 917/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami 2017-08-24 11:34
dokument Zarządzenie Nr 916/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005-2024 2017-08-24 11:30
dokument Zarządzenie Nr 915/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji, do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2017-08-24 11:25
dokument Zarządzenie Nr 914/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 462/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 2017-08-24 10:48
dokument Zarządzenie Nr 913/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych 2017-08-24 10:43
dokument Zarządzenie Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2017-08-24 10:38
dokument Zarządzenie Nr 911/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-08-24 10:09
dokument Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej w Trzygłowie 2017-08-24 09:58
dokument Zarządzenie Nr 909/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2017-08-24 09:48
dokument Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 2018-02-22 09:34
dokument Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w miejscowościach Niekładź, Borzęcin, Grądy i Wołczyno 2017-08-24 09:16
dokument Zarządzenie Nr 906/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-08-24 09:10
dokument Zarządzenie Nr 905/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. 72, dz. nr 82/12 w m. Zaleszczyce, gmina Gryfice 2017-08-24 09:07
dokument Zarządzenie Nr 904/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 424/77 obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice o powierzchni 0,0821 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00034803/7 2017-08-24 08:31
dokument Zarządzenie Nr 903/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 290/1 obręb nr 1 miasta GRYFICE 2017-08-24 08:24
dokument Zarządzenie nr 902/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2017-08-23 11:27
dokument Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-08-16 14:31
dokument Zarządzenie Nr 900/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań 2017-08-16 14:25
dokument Zarządzenie Nr 899/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 230/10 obręb nr 6 miasta GRYFICE 2017-08-16 14:21
dokument Zarządzenie Nr 898/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 29/2 obręb PRUSINOWO 2017-08-16 14:17
dokument Zarządzenie Nr 897/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-08-16 14:12
dokument Zarządzenie nr 896/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 2017-08-16 14:01
dokument Zarządzenie Nr 895/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-16 13:40
dokument Zarządzenie Nr 894/2017 Burmistza Gryfic z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice 2017-08-16 13:24
dokument Zarządzenie Nr 893/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach zwiększenie środka trwałego- boisko sportowe przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2017-08-11 15:17
dokument Zarządzenie Nr 892/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice 2017-08-11 09:56
dokument Zarządenie Nr 891 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5 obiektów miasto Gryfice 2017-08-11 09:45
dokument Zarządzenie Nr 890/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-08-11 09:23
dokument Zarządzenie Nr 889/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-08-11 09:17
dokument Zarządzenie Nr 888/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-08-10 13:57
dokument Zarządzenie Nr 887/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice 2017-08-10 13:22
dokument Zarządzenie Nr 886/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-08-10 12:47
dokument Zarządzenie Nr 885/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 253/10 obręb BORZYSZEWO 2017-08-10 12:42
dokument Zarządzenie Nr 884/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2017 r. nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 260 obręb NIEDŹWIEDZISKA 2017-08-10 12:39
dokument Zarządzenie Nr 883/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 355/4 obręb BORZYSZEWO 2017-08-10 12:33
dokument Zarządzenie Nr 882/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Wołczyno 6 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-08-08 14:37
dokument Zarządzenie Nr 881/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-08-08 14:28
dokument Zarządzenie Nr 880/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny udziału do 1/4 części własności niezabudowanej nieruchomości o numerze geodezyjnym 129/3 o powierzchni 0,0915 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Borzęcin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-08-08 14:17
dokument Zarządzenie Nr 879/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2017 r. ustalenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/3 o powierzchni 1 561 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Grądy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-08-08 14:10
dokument Zarządzenie Nr 878/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/26 o powierzchni 1.364 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-08-08 13:56
dokument Zarządzenie Nr 877/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/29 o powierzchni 1.633 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-08-08 11:56
dokument Zarządzenie Nr 876/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie likwidacji stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2017-08-08 11:34
dokument Zarządzenie Nr 875/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 62/3 obręb Gryfice 7, gmina Gryfice 2017-08-08 11:19
dokument Zarządzenie Nr 874/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2017-08-08 11:12
dokument Zarządzenie Nr 873/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania systemu informatycznego: Planowanie i realizacja budżetu JST oraz Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST 2017-08-08 10:57
dokument Zarządzenie nr 872/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-08-02 15:01
dokument Zarządzenie Nr 871/2017 Burmistrza Gryfice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Nasza wieś najładniejsza" w Gminie Gryfice 2017-08-02 14:35
dokument Zarządzenie Nr 870/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-07-17 09:48
dokument Zarządzenie Nr 869/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 424/206, 424/2017 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na dz. nr 424/207, 242/121, 436/1, 436/2 w m. Rzęskowo, gmina Gryfice 2017-07-17 09:46
dokument Zarządzenie Nr 868/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-12 11:02
dokument Zarządzenie Nr 867/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/274 obręb RZĘSKOWO 2017-07-12 11:00
dokument Zarządzenie Nr 866/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-07-12 10:59
dokument Zarządzenie Nr 865/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2017-07-12 10:58
dokument Zarządzenie Nr 864/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących: działkę o numerze geodezyjnym 354/2 obręb nr 5 zabudowana tymczasowym pawilonem handlowym, przeznaczonym do rozbiórki oraz działkę gruntową niezabudowaną o numerze geodezyjnym 354/8 obręb nr 5 położonych przy ulicy Plac Zwycięstwa 13 w Gryficach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-07-12 10:57
dokument Zarządzenie Nr 863/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w m. Gryfice ul. Panoramiczna na dz. nr 216/2, nr 214/30 ul. Tęczowa Gmina Gryfice 2017-07-12 10:55
dokument Zarządzenie Nr 862/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny 2017-07-12 10:04
dokument Zarządzenie Nr 861/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury stołów świetlicowych i krzeseł szkolnych przeznaczonych do świetlicy w Świeszewie 2017-07-12 10:02
dokument Zarządzenie Nr 860/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 103 obręb nr 1 miasta GRYFICE 2017-07-12 10:01
dokument Zarządzenie Nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-07-12 09:59
dokument Zarządzenie Nr 858/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2017-07-12 09:57
dokument Zarządzenie Nr 857/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-07-12 09:56
dokument Zarządzenie Nr 856/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 424/126 obręb RZĘSKOWO 2017-06-26 12:01
dokument Zarządzenie Nr 855/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na "Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w działce o nr geodezyjnym 65/6 obr. Gryfice 7 wynikający z zabudowy działki nr 65/23 obr. Gryfice 7" 2017-06-26 11:59
dokument Zarządzenie Nr 854/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) i Kart Realizacji Zadania Operacyjnego (KRZO) stanowiących załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Gryfice w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny 2017-06-26 09:46
dokument Zarządzenie Nr 853/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu zdaniowego w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Gryfice 2017-06-26 09:44
dokument Zarządzenie Nr 852/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania naumeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 62/24 obręb nr 8 miasta Gryfice 2017-06-26 09:41
dokument Zarządzenie Nr 851/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Nasza wieś najładniejsza" 2017-06-26 09:40
dokument Zarządzenie Nr 850/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań r. w sprawie 2017-06-26 09:39
dokument Zarządzenie Nr 849/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzebę prowadzonych postępowań 2017-06-26 09:37
dokument Zarządzenie Nr 848/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-06-20 10:34
dokument Zarządzenie Nr 847/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-20 10:32
dokument Zarządzenie Nr 846/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach 2017-06-20 10:31
dokument Zarządzenie Nr 845/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach 2017-06-20 10:30
dokument Zarządzenie Nr 844/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach 2017-06-20 10:29
dokument Zarządzenie Nr 843/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i panie wydatków na 2017 rok 2017-06-20 10:27
dokument Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie likwidacji stanowisk Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2017-06-20 10:26
dokument Zarządzenie Nr 841/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania pani Wioletty Grygorowicz na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2017-06-20 10:24
dokument Zarządzenie Nr 840/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie odwołania pani Joanny Hendryk ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2017-07-18 10:54
dokument Zarządzenie Nr 839/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2017-06-12 10:25
dokument Zarządzenie Nr 838/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę pomieszczeń biurowych na sale konferencyjną z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarne i klimatyzacji oraz okablowania strukturalnego, w budynku administacyjno-biurowym przy Pl. Zwycięstwa 37 2017-06-12 10:24
dokument Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 177/24 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Gryfice położonej przy ul. Niepodległości 74, gmina Gryfice o powierzchni 0,0444 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00028451/9 2017-06-12 10:23
dokument Zarządzenie Nr 836/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na Unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w trybie zamówienia z wolnej ręki 2017-06-12 10:21
dokument Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/21 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-06-12 10:20
dokument Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 1/77 obręb JABŁONOWO 2017-06-12 10:19
dokument Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-06-12 10:18
dokument Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego numer 1 o powierzchni 139,56 m2 i lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni 72,48 m2 usytuowanych na części działki nr 117, obręb nr 5 położonych w m. Gryfice ul. Wiejska 8 przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-06-12 10:17
dokument Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 424/81 obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo położonej w Rzęskowie, gmina Gryfice o powierzchni 0,0834 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00034803/7 2017-06-12 10:16
dokument Zarządzenie Nr 830/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego na 2018 rok 2017-06-08 15:10
dokument Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-06-08 15:07
dokument Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-06-08 15:06
dokument Zarządzenie Nr 827/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-06-08 15:02
dokument Zarządzenie Nr 826/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-06-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr 825/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-06-08 15:00
dokument Zarządzenie Nr 824/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. I Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach 2017-06-08 14:59
dokument Zarządzenie Nr 823/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-08 14:57
dokument Zarządzenie Nr 822/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-06-08 14:55
dokument Zarządzenie Nr 821/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-06-08 14:54
dokument Zarządzenie Nr 820/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 97/12 obręb ZALESZCZYCE 2017-06-08 14:52
dokument Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-06-08 14:51
dokument Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 186 obręb ewidencyjny nr 1 miasta Gryfice położonej w Gryficach przy ul. Perłowej, Gmin Gryfice o powierzchni 0,0661 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00036009/5 2017-06-08 14:49
dokument Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 8/19 obręb Barkowo 2017-06-08 14:48
dokument Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 18/30 obręb Brodniki 2017-06-08 14:47
dokument Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnoz Gimnazjum Nr 1 w Gryficach i Gimnazjum Nr 2 w Gryficach 2017-06-08 14:46
dokument Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 77/7 obręb nr 7 miasta Gryfice 2017-06-08 14:44
dokument Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/22 obręb nr 6 miasta Gryfice 2017-06-08 14:43
dokument Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-06-08 14:42
dokument Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/73 obręb Rzęskowo 2017-06-08 14:40
dokument Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-07-18 10:54
dokument Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Soleckiej w Sołectwie Prusinowo 2017-06-08 14:38
dokument Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Soleckiej w Sołectwie Stawno 2017-06-08 14:37
dokument Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla szkoły niepublicznej- Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-04-26 10:05
dokument Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla szkoły niepublicznej - Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej "TOP LINK", dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-04-26 10:03
dokument Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-04-26 10:01
dokument Zarządzenie Nr 804/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 257/7 obręb nr 8 miasta Gryfice 2017-04-26 09:59
dokument Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-04-26 09:58
dokument Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2016 rok 2017-04-26 09:55
dokument Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na "Wydruk ulotek edukacyjnych - trzy rodzaje" 2017-04-26 09:53
dokument Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 284/1 obręb Borzyszewo 2017-04-26 09:51
dokument Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2017-04-26 09:50
dokument Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-04-26 09:48
dokument Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-04-26 09:47
dokument Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 36/1 obręb Wilczkowo 2017-04-26 09:45
dokument Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-07-18 10:55
dokument Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 2017-04-26 09:42
dokument Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2017/2018 2017-04-26 09:41
dokument Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (zdawczo-odbiorczej) majątku Gminy Gryfice w OSP Trzygłów 2017-04-26 09:39
dokument Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 424/266 obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice o powierzchni 0,1258 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00046177/6 2017-04-26 09:37
dokument Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. windykacji i egzekucji administracyjnej do podpisywania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela, wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji 2019-03-14 12:50
dokument Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-04-18 13:20
dokument Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu najmu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność własność Gminy Gryfice 2017-04-18 13:19
dokument Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu najmu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność własność Gminy Gryfice 2017-04-18 13:18
dokument Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-04-18 13:17
dokument Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97/4 obręb nr 5 miasta Gryfice 2017-04-18 13:16
dokument Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97/4 obręb nr 5 miasta Gryfice 2017-04-18 13:15
dokument Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97/4 obręb nr 5 miasta Gryfice 2017-04-18 13:14
dokument Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97/4 obręb nr 5 miasta Gryfice 2017-04-18 13:12
dokument Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-04-18 13:10
dokument Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2017-04-18 13:31
dokument Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 97/11 obręb Zaleszczyce 2017-04-18 13:06
dokument Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-04-18 13:05
dokument Zarządzenie Nr 777/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" w Gryficach,dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2017-04-18 13:03
dokument Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 43/2 obręb Zielin 2017-04-18 13:01
dokument Zarządzenie Nr 775/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2017-04-18 12:59
dokument Zarządzenie Nr 774/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfice na lata 2017-2019 2017-04-18 12:48
dokument Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 53/29 obręb Brodniki 2017-03-29 14:22
dokument Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 230/11 obręb nr 6 miasta Gryfice 2017-03-29 14:21
dokument Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-03-29 14:14
dokument Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/1 położnej w Gryficach, Gmina Gryfice 2017-03-29 14:13
dokument Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-03-29 14:11
dokument Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-03-29 14:10
dokument Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2017-03-29 14:09
dokument Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2017-03-29 14:08
dokument Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2017-03-29 14:06
dokument Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-03-29 14:21
dokument Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studia 2017-03-29 14:02
dokument Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-29 13:59
dokument Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice, o numerze geodezyjnym 255, na rzecz współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości 2017-03-29 13:58
dokument Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia 2017-03-29 13:53
dokument Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia 2017-03-29 13:52
dokument Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 2017-03-29 13:50
dokument Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej i Starogrodzkiej 2017-03-29 13:48
dokument Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 445/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2017-03-29 13:47
dokument Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w baudżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-03-29 13:43
dokument Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-03-29 13:42
dokument Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu pływalni w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza 10 2017-03-29 13:40
dokument Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu kontroli prowadzonych przez Strażników Straży Miejskiej w Gryficach 2017-03-29 13:39
dokument Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 2017-03-29 13:36
dokument Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) 2017-03-29 13:34
dokument Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-03-29 13:32
dokument Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego 2017-03-29 13:30
dokument Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. promocji i informacji 2017-03-29 13:29
dokument Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 389 położonej w Gryficach ul. Szafirowa 2017-03-29 13:27
dokument Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 197/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych przyjętych do zasobu mienia komunalnego 2017-03-29 13:25
dokument Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 139,56 m2 usytuowanego na części działki nr 117, obręb nr 5 położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-03-29 13:24
dokument Zarządzenie Nr 743/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 2017-03-29 13:22
dokument Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokali mieszkalnych nr 1 i 2 położonych w budynku nr 19 w Gryficach przy ul. Kamieńskiej 2017-03-29 13:19
dokument Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Grądy 2017-03-29 13:17
dokument Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 207/4 i powierzchni 35,0 m2 położoną w obrębie Nr 7 m. Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze ewidencyjnym 207/5 2017-03-29 13:13
dokument Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-03-29 13:10
dokument Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru Partnerów do wspólnej realizacji Projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 2017-01-24 11:51
dokument Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 90/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną 2017-01-24 11:50
dokument Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok 2017-01-24 11:44
dokument Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2017 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2017-01-24 11:43
dokument Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejacy) zlokalizowanej na działce nr 376/15 obręb nr 6 miasta Gryfice 2017-01-24 11:41
dokument Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 118 obręb Rotnowo 2017-01-24 11:40
dokument Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/23 obręb nr 6 miasta Gryfice 2017-01-24 11:39
dokument Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej paralizatora Taser X-26 2017-01-24 11:37
dokument Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok 2017-01-24 11:36
dokument Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2017 roku 2017-01-24 11:34
dokument Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2017 roku 2017-01-24 11:31