Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji RM w dn. 15.03.2017 r. g. 10,oo 2017-03-09 10:31
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-03-09 10:30
dokument Projekt uchwały w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-08 12:23
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu szkoły, prowadzonych przez Gminę Gryfice 2017-03-08 12:22
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w 2017 r. 2017-03-08 12:19
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2017-03-08 12:17
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice 2017-03-08 12:14
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 RM w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 2017-03-08 12:11
dokument Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej zabudowanej garażem w trybie bezprzetargowym części działki nr 40/7 obręb nr 6 Gryfice 2017-03-08 12:09
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-03-08 12:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-03-10 12:54
dokument Projekt uchwały w spr. skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przyjęte uchwałą Nr IV.28.K.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie sywierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/304/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału srodków finansowych przez gminę Gryfice na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu 2017-03-09 10:36