Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn. 18.12.2018 r. g.10,oo 2018-12-12 11:22
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-12 10:57
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 2018-12-12 10:55
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-12 10:49
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-12 10:48
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XV/187/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania 2018-12-12 10:46
dokument Projekt uchwały w spr. wyznaczenia Delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2018-12-12 10:44
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2018-12-12 10:43
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 280/5 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2018-12-12 10:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-12-12 10:38