Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 285/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2005 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pr


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 285/2005

Burmistrza Gryfic

z dnia 25 stycznia 2005r.

w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2005 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 65 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIII/196/2004 z dnia 28 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się listę zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice realizowanych w 2005r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego:

  1. udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta ,

  2. prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

w zakresie prowadzenia zajęć psychologiczno-pedagogicznych.

§ 2. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań wymienionych w § 1

zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Gryfic.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządziła: Regina Borowiak

Data: 25.01.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 21-02-2005 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2005 10:20