Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji RM na dzień 30.04.2019 r. g. 10,oo 2019-04-24 11:12
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budzetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-25 08:18
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenie granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 2019-04-24 10:52
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice 2019-04-24 10:54
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 2019-04-24 11:28
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 245/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Łąkowej na rzecz właściciela działki przyległej 2019-04-24 10:59
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice polozonej przy ul. Barakowej 2019-04-24 10:57
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 52/10 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2019-04-24 11:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczpnego lokalu miezkalnego nr 1 położonego w m. Wołczyno nr 6 gmina Gryfice 2019-04-24 11:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-04-24 10:48
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-04-24 11:29