Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 1 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie od dn. 16 grudnia 2003 r. do 11 stycznia 2004 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej

od dnia 16 grudnia 2003 r. do 11 stycznia 2004 r.

16 grudnia 2003 r.

 1. Uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Rejonowego LOP w Gryficach

 2. Spotkanie opłatkowe - wigilia Seniorów organizowana przez Związek Emerytów
  i Rencistów RP.

17 grudnia 2003 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach podsumowującym akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

18 grudnia 2003 r.

Przewodniczyłem posiedzeniu Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Gryficach

- analiza realizacji zadań w 2003 r. i plan zamierzeń na rok 2004.

19 grudnia 2003 r.

 1. Uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Marszałka Woj. oraz Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

 2. Uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Gryfickiego Koła BZZiK.

20 grudnia 2003 r.

Uczestniczyłem w wigilii dla samotnych organizowaną przez organizatorów akcji
„SERCE-PLUS-ŚWIĘTA”.

21 grudnia 2003 r.

Uczestniczyłem w otwarciu drogi gminnej w Przybiernówku.

22 grudnia 2003 r.

 1. Uczestniczyłem w Samorządowym Opłatku w Gryfickim Domu Kultury.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2003 r.

28 grudnia 2003 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Związek Sybiraków - koło w Gryficach.

29 grudnia 2003 r.

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryficach:

 • omówiono realizację zadań w 2003 r.,

 • ustalono kalendarz wydarzeń na rok 2004.

30 grudnia 2003 r.

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2004 rok,

 • zmiany układu wykonawczego na 2003 r.,

 • zmiany budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 r.,

 • zmian w planach finansowych zakładów budżetowych na 2003 r.,

 • zmian w planach finansowych środków specjalnych na 2003 r.,

 • zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

05 styczeń 2004 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach, celem spotkania było omówienie możliwości skorzystania z programów oferowanych przez PAOW, w tym również okresowego zatrudnienia pracowników.

06 styczeń 2004 r.

 1. Przyjąłem projekt uchwały RM w sprawach:

 • rocznego planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej na 2004 r.,

 • zmiany budżetu gminy na 2004 r.,

 • zmiany uchwały Nr XI/97/2004 z 21 października 2003 r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia wynagrodzenia za udział Gminy w działce nr 212 o pow. 3.058 m2 położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej 25 w związku z zamierzonym zniesieniem współwłasności wymienionej nieruchomości,

 • przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w Gryficach przy Placu Zwycięstwa nr 1,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza w Gryficach.

08 styczeń 2004 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych - Rada Powiatowa w Gryficach. Spotkanie odbyło się
w Gryfickim Domu Kultury.

09 styczeń 2004 r.

Uczestniczyłem w spotkaniu w AMW o/Szczecin, celem spotkania było omówienie realizacji zadań w 2003 roku, oraz zadania na 2004 rok.

11 styczeń 2004 r.

Brałem udział jako wolontariusz w XII edycji WOŚP w Gryficach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 21-01-2004 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2004 09:30