Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 698/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach tablic informacyjnych do oznakowania placu zabaw w m. Waniorowo, Kukań gmina Gryfice 2021-01-11 08:26
dokument Zarządzenie Nr 697/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/45 przy ul. Aroniowej, obręb nr 7 miasta Gryfice 2021-01-11 08:25
dokument Zarządzenie Nr 696/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 65/46 przy ul. Aroniowej, obręb nr 7 miasta Gryfice 2021-01-11 08:24
dokument Zarządzenie Nr 695/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów, Gmina Gryfice w zakresie wymiany urządzeń 2021-01-11 08:22
dokument Zarządzenie Nr 694/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2021-01-12 13:36
dokument Zarządzenie Nr 693/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2021-01-08 12:14
dokument Zarządzenie Nr 692/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko strażnika miejskiego (aplikant) w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2021-01-08 15:04
dokument Zarządzenie Nr 691/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 266/3 przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2020-12-29 08:01
dokument Zarządzenie Nr 690/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 6/11 przy ul. Cukrowniczej, obręb nr 10 miasta Gryfice 2020-12-29 08:00
dokument Zarządzenie Nr 689/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 6/11 przy ul. Cukrowniczej, obręb nr 10 miasta Gryfice 2020-12-29 07:59
dokument Zarządzenie Nr 688/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 214/19 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice 2020-12-29 07:59
dokument Zarządzenie Nr 687/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących działki numer 21/1, 21/2, 21/3, 21/7, 21/9 oraz udziału do 4/7 części w prawie użytkowania wieczystego działku numer 21/5, położonych w Gryficach, Gmina Gryfice 2020-12-29 07:58
dokument Zarządzenie Nr 686/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2021 2020-12-29 07:56
dokument Zarządzenie Nr 685/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2021 2020-12-29 07:56
dokument Zarządzenie Nr 684/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2021 2020-12-29 07:55
dokument Zarządzenie Nr 683/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 113/4 o powierzchni 3787,00 m2 położoną w miejscowości Jasiel, obręb geodezyjny Jasiel przeznaczoną do zamiany na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2020-12-29 07:54
dokument Zarządzenie Nr 682/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Broniszewskiej w Gryficach oraz Smolęcinie 2020-12-29 07:42
dokument Zarządzenie Nr 681/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 2020-12-24 09:27
dokument Zarządzenie Nr 680/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice Urzędu Miejskiego w Gryficach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 2020-12-17 14:06
dokument Zarządzenie Nr 679/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-17 13:41
dokument Zarządzenie Nr 678/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2021 2020-12-17 13:39
dokument Zarządzenie Nr 677/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-12-17 13:28
dokument Zarządzenie Nr 676/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 46/12 obręb ZIELIN 2020-12-15 15:16
dokument Zarządzenie Nr 675/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj ?Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice - Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach 2020-12-15 15:14
dokument Zarządzenie Nr 674/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania metalowych serc na nakrętki RAL 3020 dla Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 2020-12-15 15:13
dokument Zarządzenie Nr 673/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru ofert na Rozbudowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Trzygłowie 2020-12-14 14:25
dokument Zarządzenie Nr 672/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 447/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/26 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2020-12-14 14:25
dokument Zarządzenie Nr 671/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Waniorowo, Kukań, Stawno, Kołomąć, Świeszewo gm. Gryfice 2020-12-14 14:24
dokument Zarządzenie Nr 670/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 628/3 przy ul. Łąkowej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2020-12-14 14:19
dokument Zarządzenie Nr 669/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołanie komisji dla wyboru ofert na Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w 2021 Gmina Gryfice 2020-12-14 14:18
dokument Zarządzenie Nr 668/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-12-14 14:16
dokument Zarządzenie Nr 667/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 62/28 przy ul. Liliowej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2020-12-07 13:19
dokument Zarządzenie Nr 666/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 521/2020 z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 291/35 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2020-12-07 13:18
dokument Zarządzenie Nr 665/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 214/13 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice 2020-12-07 13:17
dokument Zarządzenie Nr 664/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 140/15, obręb Rzęskowo 2020-12-07 13:16
dokument Zarządzenie Nr 663/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-12-09 12:00
dokument Zarządzenie Nr 662/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwenatryzaji majątku Gminy Gryfice 2020-12-02 13:36
dokument Zarządzenie Nr 661/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-11-27 11:55
dokument Zarządzenie Nr 660/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalacją i konfiguracją 2020-11-27 11:51
dokument Zarządzenie Nr 659/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice 2020-11-27 11:48
dokument Zarządzenie Nr 658/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej w Kukaniu 2020-11-27 11:42
dokument Zarządzenie Nr 657/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfice dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-11-27 11:39
dokument Zarządzenie Nr 656/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: Spacerowej oraz Broniszewskiej w Gryficach 2020-11-20 09:08
dokument Zarządzenie Nr 655/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-11-20 09:06
dokument Zarządzenie Nr 654/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej 2020-11-16 14:04
dokument Zarządzenie Nr 653/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 546/2 przy ul. Niechorskiej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2020-11-16 14:00
dokument Zarządzenie Nr 652/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach altany ogrodowej oraz dwóch bram drewnianych zlokalizowanych na terenie Ogrodu Japońskiego w Parku Miejskim w Gryficach 2020-11-16 13:48
dokument Zarządzenie Nr 651/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 40,04 m2 usytuowanego na części działki nr 111/12, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice ul. 3-go Maja przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2020-11-16 13:45
dokument Zarządzenie Nr 650/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na: Rozbudowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Trzygłowie 2020-11-16 13:41
dokument Zarządzenie Nr 649/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach 2020-11-16 13:39
dokument Zarządzenie Nr 648/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 33/1 przy ul. Śniadeckich, obręb 9 miasta Gryfice 2020-11-10 11:17
dokument Zarządzenie Nr 647/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-11-10 11:13
dokument Zarządzenie Nr 646/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-11-10 11:11
dokument Zarządzenie Nr 645/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-11-04 14:24
dokument Zarządzenie Nr 644/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń komunalnych zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Śniadeckich w Gryficach 2020-11-03 08:56
dokument Zarządzenie Nr 643/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 451/1 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo 2020-11-03 08:55
dokument Zarządzenie Nr 642/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 594/2 przy ul. Cichej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2020-11-03 08:54
dokument Zarządzenie Nr 641/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-11-03 08:53
dokument Zarządzenie Nr 640/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy Spacerowej, Szmaragdowej w Gryficach oraz w miejscowości Smolęcin 2020-11-03 08:52
dokument Zarządzenie Nr 639/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 190 przy ul. Perłowej, obręb nr 1 miasta Gryfice 2020-11-03 08:49
dokument Zarządzenie Nr 638/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/130 obręb Rzęskowo 2020-11-03 08:48
dokument Zarządzenie Nr 637/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/131 obręb Rzęskowo 2020-11-03 08:46
dokument Zarządzenie Nr 636/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 510/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2020 rok dla przedszkola niepublicznego ? Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2020-11-03 08:46
dokument Zarządzenie Nr 635/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw dz. nr 25/16 w m. Stawno, obręb Stawno-Sokołów, gm. Gryfice 2020-10-20 11:45
dokument Zarządzenie Nr 634/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2020-10-19 10:03
dokument Zarządzenie Nr 633/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gryfickiego 2020-10-14 14:41
dokument Zarządzenie Nr 632/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 82/4 w miejscowości Rotnowo, obręb geodezyjny Rotnowo 2020-10-13 12:13
dokument Zarządzenie Nr 631/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 62/9 przy ul. Cedrowej, obręb geodezyjny nr 7 m. Gryfice 2020-10-13 12:12
dokument Zarządzenie Nr 630/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu alkomatów Promiler iBlow10, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 2020-10-14 09:25
dokument Zarządzenie Nr 629/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-10-13 12:11
dokument Zarządzenie Nr 628/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-10-16 12:46
dokument Zarządzenie Nr 627/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2020-10-14 14:14
dokument Zarządzenie Nr 626/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2020-10-14 14:16
dokument Zarządzenie Nr 625/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 239/8 przy ul. Wrzosowej, obręb geodezyjny nr 8 m. Gryfice 2020-10-13 12:05
dokument Zarządzenie Nr 624/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 385 przy ul. Turkusowej, obręb geodezyjny nr 1 m. Gryfice 2020-10-13 12:04
dokument Zarządzenie Nr 623/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/264 w miejscowości Rzęskowo przy ul. Bocianiej, obręb geodezyjny Rzęskowo 2020-10-12 14:04
dokument Zarządzenie Nr 622/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach 2020-10-12 14:02
dokument Zarządzenie Nr 621/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 88/4 w miejscowości Rotnowo, obręb geodezyjny Rotnowo 2020-10-12 14:01
dokument Zarządzenie Nr 620/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 77/3 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny nr 7 m. Gryfice 2020-10-12 14:00
dokument Zarządzenie Nr 619/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/76 w miejscowości Rzęskowo przy ul. Leśna Ostoja, obręb geodezyjny Rzęskowo 2020-10-07 15:23
dokument Zarządzenie Nr 618/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 października 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/109 w miejscowości Rzęskowo przy ul. Leśna Ostoja, obręb geodezyjny Rzęskowo 2020-10-07 15:22
dokument Zarządzenie Nr 617/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie fizycznej zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, w celu uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2020-10-06 13:46
dokument Zarządzenie Nr 616/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie fizycznej zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, w celu uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2020-10-06 13:44
dokument Zarządzenie Nr 615/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki niezabudowanej numer 357/9 o powierzchni 0,0577 ha położonej w Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego obręb Gryfice 5, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-10-06 13:42
dokument Zarządzenie Nr 614/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-10-06 13:41
dokument Zarządzenie Nr 613/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-10-06 13:40
dokument Zarządzenie Nr 612/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-10-05 14:55
dokument Zarządzenie Nr 611/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora użytkowników aplikacji Wykaz adresowo-mieszkaniowy 2020-10-02 08:46
dokument Zarządzenie Nr 610/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2020-09-30 15:21
dokument Zarządzenie Nr 609/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) 2020-09-30 15:18
dokument Zarządzenie Nr 608/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-09-29 12:55
dokument Zarządzenie Nr 607/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-10-05 14:57
dokument Zarządzenie Nr 606/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. obsługi rady w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-09-24 14:39
dokument Zarządzenie Nr 605/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/10 o powierzchni 96 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Starogrodzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-09-24 14:36
dokument Zarządzenie Nr 604/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 95/11 o powierzchni 95 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Strzeleckiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-09-24 14:36
dokument Zarządzenie Nr 603/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Dziadowo, Przybiernówko, Smolęcin gm. Gryfice 2020-09-23 08:01
dokument Zarządzenie Nr 602/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie i wydatków na 2020 rok 2020-09-24 11:50
dokument Zarządzenie Nr 601/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Zielin, Świeszewo, Wilczkowo, Barkowo gm. Gryfice 2020-09-23 07:59
dokument Zarządzenie Nr 600/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2020-09-23 07:56
dokument Zarządzenie Nr 599/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Raduń, Skalin, Prusinowo, Niekładź gm. Gryfice 2020-09-17 10:25
dokument Zarządzenie Nr 598/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-09-17 10:24
dokument Zarządzenie Nr 597/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/15 przy ulicy Bukowej, obręb geodezyjny nr 7 miasta Gryfice 2020-09-17 10:23
dokument Zarządzenie Nr 596/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 591/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 549 przy ulicy Wybudowanie, obręb geodezyjny nr 4 miasta Gryfice 2020-09-17 10:21
dokument Zarządzenie Nr 595/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miasta Gryfice w celu wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach 2020-09-17 15:28
dokument Zarządzenie Nr 594/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Zaleszczyce 2020-09-10 12:17
dokument Zarządzenie Nr 593/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 1/89 w miejscowości Jabłonowo przy ulicy Kalinowej, obręb geodezyjny Jabłonowo 2020-09-10 12:16
dokument Zarządzenie Nr 592/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-09-16 13:36
dokument Zarządzenie Nr 591/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 549 przy ulicy Wybudowanie, obręb geodezyjny nr 4 miasta Gryfice 2020-09-08 14:30
dokument Zarządzenie Nr 590/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 859/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie 2020-09-08 14:25
dokument Zarządzenie Nr 589/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 338/45 w miejscowości Borzyszewo przy ulicy Rolnej, obręb geodezyjny Borzyszewo 2020-09-08 14:23
dokument Zarządzenie Nr 588/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 381/2 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny nr 7 miasta Gryfice 2020-09-08 14:20
dokument Zarządzenie Nr 587/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice Szkoła Podstawowa nr 4 Gryficach 2020-09-08 14:17
dokument Zarządzenie Nr 586/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/46 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb geodezyjny Borzyszewo 2020-09-08 14:04
dokument Zarządzenie Nr 585/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 2020-09-08 14:02
dokument Zarządzenie Nr 584/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w miejscowości Borzyszewo i Jabłonowo 2020-09-04 08:53
dokument Zarządzenie Nr 583/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-09-04 08:52
dokument Zarządzenie Nr 582/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. 2020-09-04 08:51
dokument Zarządzenie Nr 581/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-04 08:50
dokument Zarządzenie Nr 580/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 56 zabudowaną o powierzchni 1064 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Broniszewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-09-04 08:49
dokument Zarządzenie Nr 579/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 52/10 o powierzchni 20 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul.11 Listopada przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-09-04 08:48
dokument Zarządzenie Nr 578/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/16 przy ul. Tęczowej, obręb geodezyjny nr 6 m. Gryfice 2020-09-02 14:53
dokument Zarządzenie Nr 577/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 1/83 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb geodezyjny Jabłonowo 2020-09-02 14:52
dokument Zarządzenie Nr 576/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia V edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza oraz II edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej w Gminie Gryfice 2020-09-02 14:51
dokument Zarządzenie Nr 575/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 195/2 w miejscowości Górzyca, obręb geodezyjny Górzyca 2020-09-02 14:50
dokument Zarządzenie Nr 574/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 122/1 w miejscowości Rotnowo, obręb geodezyjny Rotnowo 2020-09-02 14:49
dokument Zarządzenie Nr 573/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach budynek socjalny na stadionie miejskim w Gryficach, gm. Gryfice 2020-09-02 14:48
dokument Zarządzenie Nr 572/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach 2020-09-02 14:47
dokument Zarządzenie Nr 571/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru ofert na organizację dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych 2020-09-02 14:48
dokument Zarządzenie Nr 570/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-09-02 14:46
dokument Zarządzenie Nr 569/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę numer 3/41 oraz udziału do 4/81 części w prawie użytkowania wieczystego działki numer 3/28 oraz w prawie własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, położonych w Gryficach, Gmina Gryfice 2020-08-14 13:54
dokument Zarządzenie Nr 568/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 68/4 o powierzchni 3005 m2 położoną w Przybiernówku obręb Przybiernówko przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 09:55
dokument Zarządzenie Nr 567/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę zabudowaną nr 22/3 o powierzchni 2478 m2 położoną w Smolęcinie obręb Smolęcin przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 09:53
dokument Zarządzenie Nr 566/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 60/1 o powierzchni 53 m2 położoną w Gryficach obręb numer 1 przy ul. Szmaragdowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:09
dokument Zarządzenie Nr 565/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 216/4 o powierzchni 1183 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:09
dokument Zarządzenie Nr 564/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 216/3 o powierzchni 1189 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:09
dokument Zarządzenie Nr 563/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 216/2 o powierzchni 1188 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:09
dokument Zarządzenie Nr 562/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 79/6 o powierzchni 1146 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:09
dokument Zarządzenie Nr 561/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 79/5 o powierzchni 1153 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:08
dokument Zarządzenie Nr 560/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 79/4 o powierzchni 1160 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-08-13 10:08
dokument Zarządzenie Nr 559/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 450/3 w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo 2020-08-13 09:33
dokument Zarządzenie Nr 558/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 253/19 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo 2020-08-11 07:38
dokument Zarządzenie Nr 557/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 450/3 w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo 2020-08-11 07:37
dokument Zarządzenie Nr 556/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 515/19 przy ul. Pomorskiej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2020-08-11 07:36
dokument Zarządzenie Nr 555/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 437/2 w miejscowości Świeszewo, obręb geodezyjny Świeszewo 2020-08-07 13:02
dokument Zarządzenie Nr 554/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-08-07 13:00
dokument Zarządzenie Nr 553/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany: zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2020-09-04 08:44
dokument Zarządzenie Nr 552/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Gryficach, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gryfic 2020-08-07 11:13
dokument Zarządzenie Nr 551/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Gryficach obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej gminy 2020-08-07 11:08
dokument Zarządzenie Nr 550/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru ofert na organizację dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych 2020-07-31 14:21
dokument Zarządzenie Nr 549/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 14/29 w miejscowości Rzęsin, obręb Rzęsin 2020-07-30 14:23
dokument Zarządzenie Nr 548/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 62/3 w miejscowości Baszewice, obręb Baszewice 2020-07-30 14:22
dokument Zarządzenie Nr 547/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 447/1 w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo 2020-07-30 14:20
dokument Zarządzenie Nr 545/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-07-28 11:43
dokument Zarządzenie Nr 544/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:41
dokument Zarządzenie Nr 543/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:40
dokument Zarządzenie Nr 542/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:34
dokument Zarządzenie Nr 541/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:31
dokument Zarządzenie Nr 540/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:30
dokument Zarządzenie Nr 539/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:29
dokument Zarządzenie Nr 538/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:28
dokument Zarządzenie Nr 537/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-07-28 11:26
dokument Zarządzenie Nr 536/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 136/2 o powierzchni 0,2952 ha położonej w Rzęskowie, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-07-17 12:46
dokument Zarządzenie Nr 535/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Przegląd obszaru i aktualizacja granic Aglomeracji Gryfice 2020-07-17 12:45
dokument Zarządzenie Nr 534/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/72 w miejscowości Jabłonowo, obręb Jabłonowo 2020-07-17 12:44
dokument Zarządzenie Nr 533/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 239/6 ul. Wrzosowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice 2020-07-17 12:40
dokument Zarządzenie Nr 532/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2020-08-07 10:39
dokument Zarządzenie Nr 531/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-07-16 14:24
dokument Zarządzenie Nr 530/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2020-07-15 08:22
dokument Zarządzenie Nr 529/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2020-07-15 08:21
dokument Zarządzenie Nr 528/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2020-07-15 08:21
dokument Zarządzenie Nr 527/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2020-07-15 08:20
dokument Zarządzenie Nr 526/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2020-07-15 08:20
dokument Zarządzenie Nr 525/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2020-07-15 08:19
dokument Zarządzenie Nr 524/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do działek o numerach geodezyjnych 53/4 obręb Zielin, 23/2 obręb Niekładź, 147/1, 147/3, 148/2, 424/283 obręb Rzęskowo i 1/12 obręb Gryfice 3 2020-07-24 13:38
dokument Zarządzenie Nr 523/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocy administracyjnej w Świetlicy Wiejskiej w Borzyszewie, Baszewicach i Rzęsinie 2020-07-15 08:17
dokument Zarządzenie Nr 522/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: Kraszewskiego, Szewskiej w Gryficach oraz miejscowości Kukań 2020-07-15 08:16
dokument Zarządzenie Nr 521/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 291/35 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2020-07-08 12:40
dokument Zarządzenie Nr 520/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na organizację dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych 2020-07-08 12:40
dokument Zarządzenie Nr 519/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-07-13 07:40
dokument Zarządzenie Nr 518/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia instrukcji przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice 2020-07-13 07:41
dokument Zarządzenie Nr 517/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 214/20 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice 2020-07-15 08:17
dokument Zarządzenie Nr 516/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-07-08 12:37
dokument Zarządzenie Nr 515/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-07-16 10:49
dokument Zarządzenie Nr 514/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 21/11, obręb geodezyjny Prusinowo 2020-07-08 12:36
dokument Zarządzenie Nr 513/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach piłkochwytu 6x40 mb szt. 1 na stadionie miejskim w m. Gryfice, gm. Gryfice 2020-07-02 14:46
dokument Zarządzenie Nr 512/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach wyposażenia szatni w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Gryficach, gm. Gryfice 2020-07-08 12:29
dokument Zarządzenie Nr 511/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2020 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego Top Link, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2020-07-02 14:43
dokument Zarządzenie Nr 510/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2020 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2020-07-02 14:42
dokument Zarządzenie Nr 509/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2020 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej Top Link w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2020-07-02 14:40
dokument Zarządzenie Nr 508/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2020 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2020-07-02 14:41
dokument Zarządzenie Nr 507/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfice 2020-07-02 14:38
dokument Zarządzenie Nr 506/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 77/11 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-07-02 14:38
dokument Zarządzenie Nr 505/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-07-03 13:15
dokument Zarządzenie Nr 504/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 42/4 w miejscowości Zielin, obręb geodezyjny Zielin 2020-06-26 07:39
dokument Zarządzenie Nr 503/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 381/3 przy ul. Sportowej, obręb nr 7 miasta Gryfice 2020-06-26 07:38
dokument Zarządzenie Nr 502/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę ulicy Sowiej, działka nr 424/207 i część działki nr 424/177 w Rzęskowie, gmina Gryfice 2020-06-26 07:38
dokument Zarządzenie Nr 501/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-06-26 07:37
dokument Zarządzenie Nr 500/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, stanowiącego własność Gminy Gryfice 2020-07-08 12:33
dokument Zarządzenie Nr 499/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 62/50 o powierzchni 0,0959 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice -8, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-06-26 07:36
dokument Zarządzenie Nr 498/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 216/2 przy ul. Grunwaldzkiej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2020-07-02 14:43
dokument Zarządzenie Nr 497/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2020-06-23 15:03
dokument Zarządzenie Nr 496/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2020-06-23 15:02
dokument Zarządzenie Nr 495/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania składu zespołu zadaniowego nad realizacją opracowania Przeglądu obszaru i granic aglomeracji wraz z ich aktualizacją dla Aglomeracji Gryfice 2020-06-19 07:39
dokument Zarządzenie Nr 494/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 07:38
dokument Zarządzenie Nr 493/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 07:37
dokument Zarządzenie Nr 492/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzenia siłowni zewnętrznej na dz. nr 130 w m. Lubieszewo, obręb Lubieszewo, gm. Gryfice 2020-06-12 09:23
dokument Zarządzenie Nr 491/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach nawierzchni z płyt SBR PROFLEX czerwona o powierzchni 125 m2 wraz z obrzeżami przy placu zabaw dz. nr 8/27 w m. Barkowo, gm. Gryfice 2020-06-12 09:22
dokument Zarządzenie Nr 490/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2020-06-12 09:19
dokument Zarządzenie Nr 489/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-06-12 09:14
dokument Zarządzenie Nr 488/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-09 14:52
dokument Zarządzenie Nr 487/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 435/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-06-04 12:04
dokument Zarządzenie Nr 486/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gryficach 2020-06-04 12:03
dokument Zarządzenie Nr 485/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 84, obręb geodezyjny Borzyszewo 2020-06-04 08:13
dokument Zarządzenie Nr 484/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-06-04 08:11
dokument Zarządzenie Nr 483/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 160/2, obręb geodezyjny Baszewice 2020-06-04 08:10
dokument Zarządzenie Nr 482/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-06-09 14:54
dokument Zarządzenie Nr 481/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-06-04 08:09
dokument Zarządzenie Nr 480/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1118/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID 2021-12-30 13:17
dokument Zarządzenie Nr 479/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 435/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-05-27 09:53
dokument Zarządzenie Nr 478/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/17 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice 2020-05-27 09:52
dokument Zarządzenie Nr 477/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/35 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb Borzyszewo 2020-05-27 09:51
dokument Zarządzenie Nr 476/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2020-05-27 09:50
dokument Zarządzenie Nr 475/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów 2020-05-27 09:49
dokument Zarządzenie Nr 474/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 68/11 w miejscowości Brodniki, obręb Brodniki 2020-05-27 09:48
dokument Zarządzenie Nr 473/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97/4 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce 2020-05-13 10:56
dokument Zarządzenie Nr 472/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, ogrodzeń panelowych (piłkochwytów) sz. 2, zlokalizowanych na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej 19 w Gryficach (dz. o nr ewid. 232, obr. ewid. Gryfice) 2020-05-13 10:50
dokument Zarządzenie Nr 471/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 2/5 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obręb 2 miasta Gryfice 2020-05-13 10:49
dokument Zarządzenie Nr 470/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2020-07-17 12:38
dokument Zarządzenie Nr 469/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-05-07 12:17
dokument Zarządzenie Nr 468/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/230 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2020-05-06 10:08
dokument Zarządzenie Nr 467/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-05-06 10:07
dokument Zarządzenie Nr 466/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników na psie odchody tzw. Psie stacje AS dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2020-05-06 10:07
dokument Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice 2020-05-27 09:53
dokument Zarządzenie Nr 464/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-04-22 08:49
dokument Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-04-23 08:34
dokument Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-05-14 11:44
dokument Zarządzenie Nr 461/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-04-14 14:54
dokument Zarządzenie Nr 460/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach 2020-04-06 11:00
dokument Zarządzenie Nr 459/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-04-06 10:58
dokument Zarządzenie Nr 458/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-03 12:20
dokument Zarządzenie Nr 457/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, odcinków sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzęskowo w dz. o nr ewid. 424/207, 424/219, 424/257 obr. ewid. Rzęskowo jedn. Gryfice obszar wiejski 2020-03-31 15:16
dokument Zarządzenie Nr 456/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rzęskowo w dz. o nr ewid. 424/207, 424/219, 424/257 obr. ewid. Rzęskowo jedn. Gryfice obszar wiejski 2020-03-31 15:15
dokument Zarządzenie Nr 455/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 11/25 o powierzchni 0,0260 ha położonej w Gryficach przy ul. Koszarowej, obręb Gryfice -2, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-03-31 15:14
dokument Zarządzenie Nr 454/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-03-31 15:12
dokument Zarządzenie Nr 453/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:54
dokument Zarządzenie Nr 452/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:51
dokument Zarządzenie Nr 451/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:50
dokument Zarządzenie Nr 450/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:49
dokument Zarządzenie Nr 449/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:48
dokument Zarządzenie Nr 448/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2019 rok 2020-03-30 14:48
dokument Zarządzenie Nr 447/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 291/26 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2020-03-30 14:47
dokument Zarządzenie Nr 446/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury ? Gryfickiego Domu Kultury 2020-03-30 14:46
dokument Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia i wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gryfice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2 2020-03-26 12:20
dokument Zarządzenie Nr 444/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gryficach 2020-04-03 12:10
dokument Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/28 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-03-30 14:44
dokument Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2020-03-30 14:42
dokument Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2020-03-30 14:40
dokument Zarządzenie Nr 440/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/82 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2020-03-12 12:38
dokument Zarządzenie Nr 439/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-12 11:23
dokument Zarządzenie Nr 438/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) w miejscowości Kołomąć zlokalizowanej na działce nr 26/1 oraz 27/2, obręb Kołomąć 2020-03-12 11:22
dokument Zarządzenie Nr 437/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice 2020-03-12 12:37
dokument Zarządzenie Nr 436/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-03-30 14:18
dokument Zarządzenie Nr 435/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-03-05 08:51
dokument Zarządzenie Nr 434/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie powołania Pani Eweliny Pawlak-Wasiury na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2020-03-05 08:48
dokument Zarządzenie Nr 433/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie odwołania Pani Wioletty Grygorowicz ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2020-03-05 08:45
dokument Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2020-03-05 08:46
dokument Zarządzenie Nr 431/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-03-06 11:32
dokument Zarządzenie Nr 430/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 352/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/86 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2020-03-05 08:47
dokument Zarządzenie Nr 429/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2020-02-27 12:36
dokument Zarządzenie Nr 428/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-27 12:35
dokument Zarządzenie Nr 427/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku 2020-02-27 12:34
dokument Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfice 2023-09-28 11:01
dokument Zarządzenie Nr 425/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-02-26 13:53
dokument Zarządzenie Nr 424/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 254/8 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rumiankowej, obręb Borzyszewo 2020-02-26 13:52
dokument Zarządzenie Nr 423/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Wałowej, Wesołej, w m. Borzęcin i m. Lubin dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2020-02-26 13:50
dokument Zarządzenie Nr 422/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-26 13:49
dokument Zarządzenie Nr 421/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 102/4 (udział 3/4) o powierzchni 1614 m2 położoną w Borzyszewie obręb Borzyszewo przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-02-26 13:50
dokument Zarządzenie Nr 420/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 610/1 o powierzchni 120 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Gdańskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-02-26 13:48
dokument Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 83/11 zabudowaną o powierzchni 263 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Szewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:47
dokument Zarządzenie Nr 418/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 54 o powierzchni 0,6346 ha położoną w Kukaniu obręb Kukań przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:46
dokument Zarządzenie Nr 417/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 609 o powierzchni 288 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:44
dokument Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 608 o powierzchni 454 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:43
dokument Zarządzenie Nr 415/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 86/2 w miejscowości Brodniki przy ul. Lawendowej, obręb Brodniki 2020-02-26 13:42
dokument Zarządzenie Nr 414/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 441/6 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2020-02-26 13:41
dokument Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-02-14 09:07
dokument Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2020 roku 2020-02-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 411/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97, obręb Górzyca 2020-02-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr 410/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-02-14 09:04
dokument Zarządzenie Nr 409/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2020/2021 2020-02-14 09:03
dokument Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 407/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 253/9 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo 2020-02-06 09:18
dokument Zarządzenie Nr 406/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/3 przy ul. Dębowy Zagajnik, obręb Rzęskowo 2020-02-06 09:18
dokument Zarządzenie Nr 405/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 554/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. dotyczącego częstotliwości i czasy trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych 2020-02-06 09:16
dokument Zarządzenie Nr 404/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-02-06 09:14
dokument Zarządzenie Nr 403/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/3 o powierzchni 0,9154 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:13
dokument Zarządzenie Nr 402/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/8 o powierzchni 0,7702 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:12
dokument Zarządzenie Nr 401/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/5 o powierzchni 0,7416 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:10
dokument Zarządzenie Nr 400/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/6 o powierzchni 0,6637 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:09
dokument Zarządzenie Nr 399/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/3 o powierzchni 0,5064 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:08
dokument Zarządzenie Nr 398/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/4 o powierzchni 0,4948 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:08
dokument Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 9 o powierzchni 0,8876 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:06
dokument Zarządzenie Nr 396/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-06 09:04
dokument Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2020-02-06 08:46
dokument Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 2020-02-26 13:56
dokument Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2020-02-26 13:59
dokument Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 206/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start 2020-02-26 14:02
dokument Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych 2020-02-26 14:04
dokument Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 2020-03-05 09:13
dokument Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 2020-02-07 12:00
dokument Zarządzenie Nr 388/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 22/5, obręb Grębocin 2020-01-29 10:01
dokument Zarządzenie Nr 387/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-01-29 09:58
dokument Zarządzenie Nr 386/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/27 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-01-23 09:42
dokument Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-11 12:53
dokument Zarządzenie Nr 384/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach bramki piłkarskiej aluminiowej, piłkochwytu na boisko sportowe w m. Lubieszewo na dz. nr 130 obręb Lubieszewo gm. Gryfice 2020-01-23 09:41
dokument Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-01-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 382/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 168/5, obręb Lubieszewo 2020-01-23 09:39
dokument Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia 2020-02-07 10:48
dokument Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia 2020-02-07 10:48
dokument Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego 2020-01-16 09:45
dokument Zarządzenie Nr 378/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 424/267 o powierzchni 0,1491 ha położonej w Rzęskowie, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-01-10 08:35
dokument Zarządzenie Nr 377/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2020 roku 2020-01-10 08:34
dokument Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2020 roku 2020-01-10 08:32
dokument Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-01-23 09:28