Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XX (nadzwyczajnej) sesji RM w dn. 28.04.2020 r. o g. 10,oo 2020-04-23 17:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-23 17:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-04-23 17:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa obejścia Gryfic ? połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i ne 105 ( ul. Piastów)? 2020-04-23 17:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 2020-05-04 11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 2020-05-04 11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-04-23 17:41
dokument Projekt Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, konkurs nr RPZP. 08.01.00-IP.02-32-K55/19 Działanie 8.1 ? Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2020-04-23 17:41
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 2020-04-23 17:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego 2020-04-23 17:40
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członka Komisji Rewizyjnej 2020-04-23 17:39