Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji RM w dn. 25.08.2020 r. o g. 10,00 2020-08-24 14:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-20 16:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027. 2020-08-20 16:03
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Remont DP 3116Z Górzyca ? Borzęcin?. 2020-08-20 16:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/214/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Remont DP 3137Z Rzęsin ? Baszewice na odcinku 3,8 km Rzęsin ? Trzygłów?. 2020-08-20 16:02
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego. 2020-08-20 16:02
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfice w roku szkolnym 2020/2021. 2020-08-20 16:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII532/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfice. 2020-08-20 16:02
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2020-2025 eksploatowanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? Sp. z o. o. w Goleniowie. 2020-08-20 16:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze geodezyjnym 57/3 obręb Dziadowo położonej w Dziadowie. 2020-08-20 16:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 60/1 obręb nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szmaragdowej. 2020-08-20 16:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 304/3 obręb Rzęskowo na rzecz dzierżawcy nieruchomości. 2020-08-20 16:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych obręb nr 7 m. Gryfice położonych przy ul. Spacerowej. 2020-08-20 16:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 90/11 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości. 2020-08-28 13:02
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 95/11 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową. 2020-08-20 16:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 2020-08-20 15:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 2020-08-20 15:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/612/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej w obrębie nr 6 miasta Gryfice dz. nr 216/2. 2020-08-20 15:59
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/47 obręb Borzyszewo. 2020-08-20 15:58
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 147 obręb nr 9 miasta Gryfice. 2020-08-20 15:57
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 148 obręb nr 9 miasta Gryfice. 2020-08-20 15:56
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/257 obręb Rzęskowo. 2020-08-20 15:56