Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji RM w dn. 27.10.2020 r. o g. 10:00 2020-10-22 15:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-22 15:38
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027 2020-10-22 15:37
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2020-10-22 15:37
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/386/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-10-22 15:37
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-10-22 15:36
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gryfice 2020-10-22 15:36
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice 2020-10-22 15:35
dokument Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału Gminy Gryfice we własności sieci lokalnej oraz sieci magistralnej światłowodowej Ługowina-Resko-Płoty-Gryfice wybudowanych w ramach projektu ?Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego- w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu? 2020-10-22 15:35
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-10-22 15:34