Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji RM z dn. 24.03.2021 r. o g.10:00 2021-03-18 12:03
dokument Porządek obrad XXXIV sesji RM z dn. 24.03.2021 r. o g. 10:00 2021-03-18 12:02
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-03-18 12:00
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2027 2021-03-18 11:59
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr IX/85/2019 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfic- połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul.Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" zmienionej uchwałą Nr XX/204/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. 2021-03-18 11:58
dokument Projekt uchwały w spr. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfice i zwrotu części tej opłaty 2021-03-18 11:54
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 24/43 w ob. nr 2 m.Gryfice położonej przy ul. M.J.Piłsudskiego 2021-03-18 11:51
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 230/17 ob. nr 6 m.Gryfice położonej przy ul.Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej 2021-03-18 11:48
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany "Programu usuwania z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice", zmienionego uchwałą Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.27 maja 2020 r. 2021-03-18 12:06
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 2021-03-18 11:41
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-03-18 11:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-03-18 11:38
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic 2021-03-18 11:37
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Kołomąć 2021-03-18 11:35
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Kołomąć 2021-03-18 11:35