Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji RM z dn. 25.05.2021 r. o g.10:00 2021-05-20 09:39
dokument Porządek obrad XXXVI sesji RM z dn. 25.05.2021r. o g.10:00 2021-05-20 09:38
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-05-20 09:35
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2033 2021-05-20 09:34
dokument Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2021-05-20 09:33
dokument Projekt uchwały w spr. trybu udzielenia dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryby przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji 2021-05-20 09:32
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu 2021-05-20 09:26
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 RM w Gryficach z dn.27stycznia2021r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na r.2021 2021-05-20 09:41
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od KOWR nieruchomości gruntowej o nr 25/22 położonej w ob. Stawno-Sokołów 2021-05-20 09:21
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od KOWR nieruchomości gruntowych położonych w ob. Trzygłów 2021-05-20 09:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie od KOWR nieruchomości położonej w ob.Stawno-Sokołów, gmina Gryfice, ozn. nr geod.25/20 2021-05-20 09:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych położonych w ob. geod. Kukań ozn.geod.jako dz. nr 48/1 i 48/2 2021-05-20 09:16
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-05-20 09:14