Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji RM z dn. 16.06.2021r. o g.10:00 2021-06-11 12:36
dokument Porządek obrad XXXVII sesji RM z dn. 16.06.2021r. o g.10:00 2021-06-11 12:34
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania 2021-06-11 12:29
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 2021-06-11 12:28
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 2021-06-11 12:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-06-11 12:24
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2033 2021-06-11 12:23
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybiernówku" 2021-06-11 12:22
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o nr geodez. 170/1 położonej w Górzycy ob. Górzyca 2021-06-11 12:20
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o nr geodez. nr 29/2 w ob. nr 2 m.Gryfice położonej przy ul. M. J. Piłsudskiego 2021-06-11 12:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych o nr geodez. 62/54 oraz 62/55 ob. nr 8 m.Gryfice położonych przy ul. Malinowej 2021-06-11 12:15
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o nr geodez. 77/15 ob. nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Klasztornej na rzecz właściciela działki przyległej 2021-06-11 12:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w ob. Zacisze, gmina Gryfice, ozn. nr geodez. 105/1 i 105/2 2021-06-11 12:09
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce ozn. nr ew. 352 ob. Borzyszewo 2021-06-11 12:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-06-11 12:04
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-06-11 12:03