Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji RM w dn. 15.09.2021 r. o g. 10:00 2021-09-13 09:31
dokument Porządek obrad XL sesji RM z dn. 15.09.2021 g.10:00 2021-09-13 09:30
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-09-10 12:08
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2033 2021-09-10 12:06
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały nr XXXVI/360/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2021-09-10 12:05
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/323/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gryfice, w tym :budowa wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach oraz budowa sieci wodociągowej z m. Popiele do m. Rzęsin z wymianą sieci w m. Rzęsin i podłączeniem istniejących przyłączy 2021-09-10 12:03
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfice 2021-09-13 09:28
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2021-09-10 11:44
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2021-09-10 11:43
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2021-09-10 11:42
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2021-09-10 11:36
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ulicy Bydgoskiej 7 2021-09-10 11:34
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej o numerze 22/5 położonej w obrębie Niekładź 2021-09-10 11:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonych numerem geodezyjnym 3/59 i 3/89 2021-09-10 11:29
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/16 2021-09-10 11:27
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo 2021-09-10 11:24
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 344 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2021-09-10 11:22
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-09-10 11:20