Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 09.02.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, wolnych lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 57 oraz składu Komisji Przetargowej.


ZARZĄDZENIE Nr 20/2007

B U R M I S T R Z A G R Y F I C

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, wolnych lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 57 oraz składu Komisji Przetargowej .

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. DZ. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z późniejszymi zmianami/ oraz § 1 ust. I pkt.1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XVIII/160/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego 57 poz. 1027 )

zarządza się co następuje :

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wolne lokale mieszkalne, położone w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 57 o numerach porządkowych: 5,6,7,8,9 wraz z udziałem w działce nr 51/2 o powierzchni 267 m2, Z uwagi na niezbędny remont całego budynku, cenę wyjściową poszczególnych lokali ustala się w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego a mianowicie:

  1. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 57,90 m2, I piętro - 42.638 zł.

  2. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 70,90 m2 I piętro - 53.558 zł.

  3. Lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 43,75 m2 II piętro (poddasze) - 34.156 zł.

  4. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 44,30 m2 II piętro (poddasze) - 31.781 zł.

  5. Lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 29,05 m2 II piętro (poddasze) - 21.575 zł.

Należność za sprzedawane nieruchomości winna być wpłacona w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

§ 2.

Do przeprowadzenia czynności przetargowych powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Chmielowicz

Członek Komisji Pan Tadeusz Wierzchowski

Członek Komisji Pan Krzysztof Kałęcki

Członek Komisji Pani Alicja Bojówka

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Sporządziła: Wiesława Kieler

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 20-04-2007 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2007 14:15