Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 1402/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2023-01-11 14:22
dokument Zarządzenie Nr 1401/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały nr LVIII/565/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:52
dokument Zarządzenie Nr 1400/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1038/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2022 roku 2022-12-28 14:08
dokument Zarządzenie Nr 1399/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 157, obręb Baszewice 2022-12-28 09:11
dokument Zarządzenie Nr 1398/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 338/54 przy ul. Rolna, obręb Borzyszewo 2022-12-28 09:10
dokument Zarządzenie Nr 1397/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-12-27 13:49
dokument Zarządzenie Nr 1396/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-12-27 13:48
dokument Zarządzenie Nr 1395/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-12-27 09:17
dokument Zarządzenie Nr 1394/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2022-12-22 13:30
dokument Zarządzenie Nr 1393/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LVII/552/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. 2022-12-21 07:50
dokument Zarządzenie Nr 1392/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania czynności w imieniu Burmistrza Gryfic, jako wierzyciela, w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz obsługi platformy eTW elektronicznych tytułów wykonawczych 2022-12-20 08:11
dokument Zarządzenie Nr 1391/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kołomąć dz. nr 82/2, sołectwo Kołomąć, Gmina Gryfice 2022-12-20 08:10
dokument Zarządzenie Nr 1390/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych w m. Jasiel dz. nr 76, sołectwo Jasiel, Gmina Gryfice 2022-12-20 08:10
dokument Zarządzenie Nr 1389/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i p.poż. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-12-27 08:33
dokument Zarządzenie Nr 1388/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej, Wierzbowej oraz Kraszewskiego w obrębie geodezyjnym nr 4 oraz 7 miasta Gryfice 2022-12-14 15:03
dokument Zarządzenie Nr 1387/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 234/6, obręb Górzyca 2022-12-14 14:57
dokument Zarządzenie Nr 1386/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 355/5 przy ul. Skrajnej, obręb Borzyszewo 2022-12-14 14:56
dokument Zarządzenie Nr 1385/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 238/3 przy ul. Łąkowej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-12-14 14:55
dokument Zarządzenie Nr 1384/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice 2022-12-14 14:54
dokument Zarządzenie Nr 1383/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Obsługa transportowa kontenerów KP 21 i KP 40 Gminny PSZOK 2023 2022-12-14 14:54
dokument Zarządzenie Nr 1382/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2023 2022-12-14 14:52
dokument Zarządzenie Nr 1381/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1094/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2022 roku 2022-12-14 14:50
dokument Zarządzenie Nr 1380/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Doposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery 2022-12-14 14:50
dokument Zarządzenie Nr 1379/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słonecznej w Gryficach 2022-12-09 13:40
dokument Zarządzenie Nr 1378/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfice 2022-12-09 13:39
dokument Zarządzenie Nr 1377/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego w centralnej ewidencji emisyjności budynków i przeprowadzania wywiadów środowiskowych w tych sprawach 2022-12-09 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1376/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego w tym do wydawania decyzji w tych sprawach oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego w centralnej ewidencji emisyjności budynków i przeprowadzania wywiadów środowiskowych w tych sprawach 2022-12-09 13:35
dokument Zarządzenie Nr 1375/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego w tym do wydawania decyzji w tych sprawach oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego w centralnej ewidencji emisyjności budynków i przeprowadzania wywiadów środowiskowych w tych sprawach 2022-12-09 13:35
dokument Zarządzenie Nr 1374/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 347/44, obręb geodezyjny Borzyszewo 2022-12-09 13:34
dokument Zarządzenie Nr 1373/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 644, 255/5 ul. Palińskiego, obręb Gryfice 4, gmina Gryfice 2022-12-09 13:31
dokument Zarządzenie Nr 1372/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-12-09 11:12
dokument Zarządzenie Nr 1371/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-12-20 08:43
dokument Zarządzenie Nr 1370/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 256/2, przy ul. Wincentego Witosa, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-12-06 10:13
dokument Zarządzenie Nr 1369/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 256/6, przy ul. Wincentego Witosa, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-12-06 10:12
dokument Zarządzenie Nr 1368/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 256/4, przy ul. Wincentego Witosa, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-12-06 10:11
dokument Zarządzenie Nr 1367/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę numer 190/1 o powierzchni 0,0033 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice 5, Gmina Gryfice, posiadającej księgę wieczystą 2022-12-06 10:09
dokument Zarządzenie Nr 1366/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-12-06 09:59
dokument Zarządzenie Nr 1365/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice Urzędu Miejskiego w Gryficach w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 2022-11-28 10:38
dokument Zarządzenie Nr 1364/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Dzienny Dom Seniora przy ul. Piłsudskiego w formule Zaprojektuj i Wybuduj 2022-11-28 10:35
dokument Zarządzenie Nr 1363/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LVI/547/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.11.2022 r. 2022-11-29 09:11
dokument Zarządzenie Nr 1362/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice 2022-11-29 09:09
dokument Zarządzenie Nr 1361/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów śrdowiskowych w celu ustalania prawa do dodatku dla gospodarstw domowych 2022-11-28 10:15
dokument Zarządzenie Nr 1360/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów śrdowiskowych w celu ustalania prawa do dodatku węglowego 2022-11-28 10:13
dokument Zarządzenie Nr 1359/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów śrdowiskowych w celu ustalania prawa do dodatku węglowego oraz prawa do dodatku dla gospodarstw domowych 2022-11-28 10:09
dokument Zarządzenie Nr 1358/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego 2022-11-24 10:44
dokument Zarządzenie Nr 1357/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie dodatku węglowego albo potwierdzających pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego 2022-11-24 10:43
dokument Zarządzenie Nr 1356/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfice 2022-11-24 10:42
dokument Zarządzenie Nr 1355/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazywania laptopów w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym PPGR 2022-11-23 08:49
dokument Zarządzenie Nr 1354/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2022-11-22 09:18
dokument Zarządzenie Nr 1353/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 441/9 przy ul. Kalinowa, obręb geodezyjny Jabłonowo 2022-11-22 09:14
dokument Zarządzenie Nr 1352/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 43/2, obręb geodezyjny Rotnowo 2022-11-22 09:13
dokument Zarządzenie Nr 1351/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 112 przy ul. Starogrodzkiej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2022-11-22 09:11
dokument Zarządzenie Nr 1350/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 77/18 przy ul. Spacerowa, obręb nr 7 miasta Gryfice 2022-11-22 09:09
dokument Zarządzenie Nr 1349/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie dodatku węglowego albo potwierdzających pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego 2022-11-24 10:41
dokument Zarządzenie Nr 1348/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Gryficach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfice 2023-01-19 09:35
dokument Zarządzenie Nr 1347/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie ratowniczo-gaśniczym SCANIA P380 nr rej. ZS 3281L 2022-11-23 08:48
dokument Zarządzenie Nr 1346/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1254/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Systemie Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-11-22 09:05
dokument Zarządzenie Nr 1345/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 2022-11-16 14:22
dokument Zarządzenie Nr 1344/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-11-16 14:21
dokument Zarządzenie Nr 1343/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia zapytania ofertowego na zadanie: Wykonanie koncepcji i projektu przebudowy drogi o długości 185 mb w miejscowości Stawno, stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 25/20 obręb Stawno-Sokołów, o powierzchni 0,1639 ha, obejmujące utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w kostce brukowej razem z odwodnieniem 2022-11-16 14:20
dokument Zarządzenie Nr 1342/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-11-23 08:47
dokument Zarządzenie Nr 1341/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LV/546/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 09 listopada 2022 r. 2022-11-16 14:17
dokument Zarządzenie Nr 1340/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 12,56 m2 usytuowanego na części działki nr 14 w obrębie geodezyjnym nr 7, położonego w m. Gryfice przy ul. Sportowej 13 przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-11-16 14:16
dokument Zarządzenie Nr 1339/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 13,53 m2 usytuowanego na części działki nr 12 w obrębie geodezyjnym nr 10 położonego w m. Gryfice przy ul. Nadrzecznej 44 przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-11-16 14:16
dokument Zarządzenie Nr 1338/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 15,50 m2 usytuowanego na części działki nr 14 obrębie geodezyjnym nr 5, położonego w m. Gryfice przy ul. Nadrzecznej 1 przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-11-16 14:15
dokument Zarządzenie Nr 1337/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 18,01 m2 usytuowanego na części działki nr 542/24 obrębie geodezyjnym nr 4, położonego w m. Gryfice przy ul. Ks. Stanisława Ruta 18 przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-11-16 14:14
dokument Zarządzenie Nr 1336/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 82/21, obręb Rotnowo 2022-11-07 14:57
dokument Zarządzenie Nr 1335/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-11-07 14:58
dokument Zarządzenie Nr 1334/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 424/131 przy ul. Pliszki, obręb Rzęskowo 2022-11-04 10:08
dokument Zarządzenie Nr 1333/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 195/2 przy ul. Kamieńskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2022-11-04 10:07
dokument Zarządzenie Nr 1332/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 73/4 przy ul. Przytulna, obręb Zaleszczyce 2022-11-04 10:06
dokument Zarządzenie Nr 1331/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-11-08 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1330/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 291/47 przy ul. Owocowa, obręb Borzyszewo 2022-11-07 15:00
dokument Zarządzenie Nr 1329/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej Prusinowo Sikory dz. nr 23/2, 22/9 obręb Prusinowo, dz. nr 263/7, 263/6, 263/2, 56/4, 108, 55/2, 55/1, 83, 54/4, 54/1, 123/2 obręb Sikory, gmina Gryfice 2022-11-04 10:04
dokument Zarządzenie Nr 1328/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej Rotnowo -Skowrony kolonia dz. nr 196, 193, 195/3, 199 gmina Gryfice 2022-10-27 13:31
dokument Zarządzenie Nr 1327/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej Lubieszewo - Stawno dz. nr 25/45, 25/39 obręb Stawno, dz. nr 145, 144, 143, 142, 141, 139, 140 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice 2022-10-27 13:31
dokument Zarządzenie Nr 1326/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego dp Uchwały Nr LIV/531/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 października 2022 r. 2022-11-02 10:56
dokument Zarządzenie Nr 1325/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-10-27 13:29
dokument Zarządzenie Nr 1324/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej Top Link w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-10-27 13:27
dokument Zarządzenie Nr 1323/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-10-27 13:27
dokument Zarządzenie Nr 1322/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-10-27 13:26
dokument Zarządzenie Nr 1321/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli 2022-10-27 13:25
dokument Zarządzenie Nr 1320/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-10-28 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1319/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1255/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-10-27 13:24
dokument Zarządzenie Nr 1318/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych w m. Górzyca dz. nr 78/2, gmina Gryfice 2022-10-27 13:23
dokument Zarządzenie Nr 1317/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w m. Świeszewo (kol. 3, 12, 15), gmina Gryfice 2022-10-27 12:55
dokument Zarządzenie Nr 1316/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na trasie Górzyca-Borzęcin, gmina Gryfice 2022-10-27 12:54
dokument Zarządzenie Nr 1315/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na trasie Przybiernówko-Kolonia Przybiernówko-Prusinowo-Otok-Zacisze, gmina Gryfice 2022-10-27 12:54
dokument Zarządzenie Nr 1314/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na trasie Borzyszewo-Zaleszczyce-Popiele, gmina Gryfice 2022-10-27 12:53
dokument Zarządzenie Nr 1313/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do m. Lubieszewo, gmina Gryfice 2022-10-27 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1312/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na trasie Raduń-Skalin-Dziadowo, gmina Gryfice 2022-10-27 12:51
dokument Zarządzenie Nr 1311/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach odcinka grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/206 obr. Rzęskowo, jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski (wyprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej poza pas drogowy ul. Sowiej w ul. Orlą, Rzęskowo), gmina Gryfice 2022-10-27 12:50
dokument Zarządzenie Nr 1310/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2022-10-20 12:07
dokument Zarządzenie Nr 1309/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfice 2022-10-20 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1308/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 173/11, obręb Górzyca 2022-10-20 12:03
dokument Zarządzenie Nr 1307/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 97/13 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce 2022-10-20 12:02
dokument Zarządzenie Nr 1306/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Gryfice w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 2023-01-13 10:07
dokument Zarządzenie Nr 1305/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpadów z terenu Gminy Gryfice, dz. nr 8 obr. Kołomąć 2022-10-13 14:01
dokument Zarządzenie Nr 1304/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 424/265 przy ul. Bocianiej, obręb Rzęskowo 2022-10-13 14:00
dokument Zarządzenie Nr 1303/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 43/1, obręb Zielin 2022-10-13 13:55
dokument Zarządzenie Nr 1302/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 424/130 przy ul. Pliszki, obręb Rzęskowo 2022-10-14 14:06
dokument Zarządzenie Nr 1301/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego numer 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w Gryficach przy ulicy Nowy Świat 17, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2022-10-14 14:08
dokument Zarządzenie Nr 1300/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2022-10-20 12:00
dokument Zarządzenie Nr 1299/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-10-18 12:39
dokument Zarządzenie Nr 1298/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 października 2022 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2022-10-28 12:48
dokument Zarządzenie Nr 1297/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Wilczkowo dz. nr 38, obręb Wilczkowo, gmina Gryfice 2022-10-18 08:00
dokument Zarządzenie Nr 1296/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Raduń dz. nr 5/9, m. Skalin dz. nr 23/9, m. Dobrzyń dz. nr 308/2, gmina Gryfice 2022-10-18 08:03
dokument Zarządzenie Nr 1295/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1268/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-10-07 09:36
dokument Zarządzenie Nr 1294/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2022-10-04 12:55
dokument Zarządzenie Nr 1293/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Mikołaja Reja, Gdańskiej i Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2022-10-07 09:35
dokument Zarządzenie Nr 1292/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy 2022-10-04 12:53
dokument Zarządzenie Nr 1291/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych jeżeli podczas weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy 2022-10-04 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1290/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 442/5 przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2022-10-07 09:34
dokument Zarządzenie Nr 1289/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 7/1, obręb Jasiel 2022-10-07 09:34
dokument Zarządzenie Nr 1288/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie powołania składu zespołu zadaniowego nad realizacją opracowania Przeglądu obszaru i granic aglomeracji wraz z ich aktualizacją dla Aglomeracji Gryfice 2022-10-04 12:49
dokument Zarządzenie Nr 1287/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy 2022-10-04 12:49
dokument Zarządzenie Nr 1286/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy 2022-10-04 12:47
dokument Zarządzenie Nr 1285/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2022 roku 2022-10-04 12:46
dokument Zarządzenie Nr 1284/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-10-07 10:18
dokument Zarządzenie Nr 1283/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LIII/517/2022 rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2022 r. 2022-10-06 09:36
dokument Zarządzenie Nr 1282/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1091/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2022-09-29 15:12
dokument Zarządzenie Nr 1281/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1094/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2022 roku 2022-09-29 08:14
dokument Zarządzenie Nr 1280/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej oraz Wierzbowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice 2022-09-29 07:57
dokument Zarządzenie Nr 1279/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania czynności w imieniu Burmistrza Gryfic jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wysyłania przez platformę eTW elektronicznych tytułów wykonawczych 2022-09-28 15:22
dokument Zarządzenie Nr 1278/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 2022-09-29 07:50
dokument Zarządzenie Nr 1277/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym wydawania decyzji w tych sprawach oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 2022-09-28 15:10
dokument Zarządzenie Nr 1276/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym wydawania decyzji w tych sprawach oraz weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 2022-09-28 15:08
dokument Zarządzenie Nr 1275/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 690 przy ul. Łąkowej, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-10-04 09:46
dokument Zarządzenie Nr 1274/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 114/1, obręb Przybiernówko 2022-10-04 09:45
dokument Zarządzenie Nr 1273/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-09-29 07:53
dokument Zarządzenie Nr 1272/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 287/1 ul. Niechorska, obręb Gryfice 1, gmina Gryfice 2022-09-29 12:38
dokument Zarządzenie Nr 1271/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 108 przy ul. Szmaragdowej, obręb nr 1 miasta Gryfice 2022-09-15 14:11
dokument Zarządzenie Nr 1270/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 34/20 przy ul. Lazurowej, obręb nr 9 miasta Gryfice 2022-09-15 14:11
dokument Zarządzenie Nr 1269/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 1/99 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2022-09-15 13:51
dokument Zarządzenie Nr 1268/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-09-19 10:24
dokument Zarządzenie Nr 1267/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-09-19 10:25
dokument Zarządzenie Nr 1266/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1094/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2022 roku 2022-09-15 13:49
dokument Zarządzenie Nr 1265/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 września 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 306/1 obręb Gryfice 5, gmina Gryfice 2022-09-09 09:40
dokument Zarządzenie Nr 1264/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-09-09 09:39
dokument Zarządzenie Nr 1263/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla szkoły niepublicznej - Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-09-09 09:38
dokument Zarządzenie Nr 1262/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-09-09 09:38
dokument Zarządzenie Nr 1261/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-09-09 09:35
dokument Zarządzenie Nr 1260/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. 2022-09-01 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1259/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 173/7, obręb Górzyca 2022-08-30 13:43
dokument Zarządzenie Nr 1258/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach 2022-08-30 13:43
dokument Zarządzenie Nr 1257/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 22/8 o powierzchni 159,00 m2 położoną w Prusinowie w obrębie geodezyjnym Prusinowo przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-08-25 14:34
dokument Zarządzenie Nr 1256/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 59 o powierzchni 453,00 m2 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Gryfice przy ul. Osadniczej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-08-25 14:33
dokument Zarządzenie Nr 1255/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 494/13 o powierzchni 491,00 m2 położoną przy ul. Kraszewskiego obręb geodezyjny numer 4 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2022-08-25 14:32
dokument Zarządzenie Nr 1254/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynków zlokalizowanych na działce numer 287/1 przy ul. Niechorskiej, obręb nr 1 miasta Gryfice 2022-08-25 14:31
dokument Zarządzenie Nr 1253/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb nr 5 miasta Gryfice 2022-08-25 14:30
dokument Zarządzenie Nr 1252/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb nr 5 miasta Gryfice 2022-08-25 14:29
dokument Zarządzenie Nr 1251/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb nr 5 miasta Gryfice 2022-08-25 14:28
dokument Zarządzenie Nr 1250/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-08-29 11:45
dokument Zarządzenie Nr 1249/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków 2022-08-23 14:43
dokument Zarządzenie Nr 1248/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach oraz do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków 2022-08-23 14:42
dokument Zarządzenie Nr 1247/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach oraz weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków 2022-08-23 14:39
dokument Zarządzenie Nr 1246/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2022-08-23 14:37
dokument Zarządzenie Nr 1245/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz transporty odpadów z terenu Gminy Gryfice do Stacji Przeładunkowej w Słajsinie 2022-08-23 14:36
dokument Zarządzenie Nr 1244/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice oraz Górzycy 2022-08-23 14:36
dokument Zarządzenie Nr 1243/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LII/512/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 sierpnia 2022 r. 2022-08-23 14:35
dokument Zarządzenie Nr 1242/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzania Burmistrza Gryfic Nr 1236/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VII edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza oraz IV edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej w Gminie Gryfice 2022-08-23 14:34
dokument Zarządzenie Nr 1241/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 554/2016 z dnia 04 lipca 2016 r. dotyczącego częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych 2022-08-23 14:33
dokument Zarządzenie Nr 1240/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego w Gryficach przy ulicy Niechorskiej 19A na działce o numerze geodezyjnym 39/9 obręb Gryfice 1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2022-08-05 14:15
dokument Zarządzenie Nr 1239/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 104/8 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce 2022-08-02 14:10
dokument Zarządzenie Nr 1238/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 217/4 przy ul. Makowej, obręb Borzyszewo 2022-08-02 14:09
dokument Zarządzenie Nr 1236/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VII edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza oraz IV edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej w Gminie Gryfice 2022-08-01 11:03
dokument Zarządzenie Nr 1235/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 244/25 przy ul. Wincentego Witosa, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-08-01 09:22
dokument Zarządzenie Nr 1234/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nowy Świat/Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 3 oraz 5 miasta Gryfice 2022-08-01 09:19
dokument Zarządzenie Nr 1233/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2022-08-01 11:05
dokument Zarządzenie Nr 1232/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-08-01 11:02
dokument Zarządzenie Nr 1231/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych w m. Grądy na dz. nr 90, w m. Prusinowo na dz. nr 31/11, w m. Brodniki na dz. nr 18/46 gm. Gryfice 2022-07-22 14:34
dokument Zarządzenie Nr 1230/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-07-22 14:33
dokument Zarządzenie Nr 1229/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 8/5 w miejscowości Kowalewo, obręb Lubieszewo 2022-07-20 13:47
dokument Zarządzenie Nr 1228/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 189/4 przy ul. Kamieńskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2022-07-20 13:46
dokument Zarządzenie Nr 1227/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 125/18, obręb Borzyszewo 2022-07-20 13:45
dokument Zarządzenie Nr 1226/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny sprzętu medycznego Defibrylatora Philips FRX PRO dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 2022-07-19 07:34
dokument Zarządzenie Nr 1225/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych 2022-07-19 07:32
dokument Zarządzenie Nr 1224/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownik sekcji usług opiekuńczych i wspierania rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach do wydawania decyzji administracyjnych 2022-07-19 07:32
dokument Zarządzenie Nr 1223/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego i prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2022-07-19 07:31
dokument Zarządzenie Nr 1222/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 494/2 przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-07-19 07:30
dokument Zarządzenie Nr 1221/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 287/1 przy ul. Niechorskiej, obręb nr 1 miasta Gryfice 2022-07-19 07:29
dokument Zarządzenie Nr 1219/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-07-18 14:09
dokument Zarządzenie Nr 1218/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. windykacji i egzekucji administracyjnej do podpisywania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela, wszelkich czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-07-13 14:38
dokument Zarządzenie Nr 1217/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 1199/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-07-12 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1216/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Doradztwo w zakresie prowadzenia kontroli w obszarze gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Gryfice 2022-07-12 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1215/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w Gryficach przy ulicy Bydgoskiej 7 2022-07-13 14:25
dokument Zarządzenie Nr 1214/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 369/13 przy ul. Dębowy Zagajnik, obręb Rzęskowo 2022-07-12 13:36
dokument Zarządzenie Nr 1213/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1212/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1211/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:28
dokument Zarządzenie Nr 1210/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:28
dokument Zarządzenie Nr 1209/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1208/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1207/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:26
dokument Zarządzenie Nr 1206/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:26
dokument Zarządzenie Nr 1205/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2022-07-08 11:25
dokument Zarządzenie Nr 1204/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-08 11:25
dokument Zarządzenie Nr 1203/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 2022-07-08 11:24
dokument Zarządzenie Nr 1202/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej, Malinowej, Niepodległości w obrębie geodezyjnym nr 7.8 i 5 miasta Gryfice oraz Górzycy 2022-07-05 13:23
dokument Zarządzenie Nr 1201/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzeń melioracyjnych miasto Gryfice 8 obiektów 2022-07-05 13:22
dokument Zarządzenie Nr 1200/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-07-05 13:21
dokument Zarządzenie Nr 1199/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-07-07 15:03
dokument Zarządzenie Nr 1198/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-07-04 09:18
dokument Zarządzenie Nr 1197/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 355/58 przy ul. Skrajnej, obręb Borzyszewo 2022-07-01 10:24
dokument Zarządzenie Nr 1196/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-07-01 10:23
dokument Zarządzenie Nr 1195/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-07-01 10:22
dokument Zarządzenie Nr 1194/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-07-01 10:20
dokument Zarządzenie Nr 1193/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli 2022-07-01 10:19
dokument Zarządzenie Nr 1192/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1094/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2022 roku 2022-07-01 10:18
dokument Zarządzenie Nr 1191/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 18/3 o powierzchni 360,00 m2 położoną w Waniorowie w obrębie geodezyjnym Waniorowo przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2022-07-01 10:17
dokument Zarządzenie Nr 1190/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 18/9 o powierzchni 1.419,00 m2 położoną w Waniorowie w obrębie geodezyjnym Waniorowo przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2022-07-01 10:16
dokument Zarządzenie Nr 1189/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 229/18 o powierzchni 81,00 m2 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym numer 6 miasta Gryfice przy ul. Broniszewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-07-01 10:15
dokument Zarządzenie Nr 1188/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 229/17 o powierzchni 99,00 m2 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym numer 6 miasta Gryfice przy ul. Broniszewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-07-01 10:15
dokument Zarządzenie Nr 1187/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/17 o powierzchni 1.245,00 m2 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przy ul. Wierzbowej przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2022-07-01 10:14
dokument Zarządzenie Nr 1186/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/15 o powierzchni 1.269,00 m2 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przy ul. Wierzbowej przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2022-07-01 10:13
dokument Zarządzenie Nr 1185/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/13 o powierzchni 1.639,00 m2 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przy ul. Wierzbowej przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2022-07-01 10:12
dokument Zarządzenie Nr 1184/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-08-01 09:28
dokument Zarządzenie Nr 1183/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dzienny Dom Seniora w Gryficach przy ul. Piłsudskiego w formule Zaprojektuj i Wybuduj 2022-06-28 15:12
dokument Zarządzenie Nr 1182/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-06-28 15:09
dokument Zarządzenie Nr 1181/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-28 15:08
dokument Zarządzenie Nr 1180/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1144/2022 z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5 2022-06-28 15:04
dokument Zarządzenie Nr 1179/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2022-06-28 15:03
dokument Zarządzenie Nr 1178/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia VII edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2022-06-28 15:00
dokument Zarządzenie Nr 1177/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-06-28 14:56
dokument Zarządzenie Nr 1176/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach, ul. Rodziewiczówny 6 2022-06-15 09:05
dokument Zarządzenie Nr 1175/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do zamieszczania informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 2022-06-15 09:05
dokument Zarządzenie Nr 1174/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2022-06-15 09:03
dokument Zarządzenie Nr 1173/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowa drogi gminnej ul. Pomorska (od. ul. Niechorskiej do ul. Łąkowej) w Gryficach 2022-06-09 09:41
dokument Zarządzenie Nr 1172/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa i wyboru sołtysa w Sołectwie Grądy 2022-06-09 09:40
dokument Zarządzenie Nr 1171/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-06-09 09:01
dokument Zarządzenie Nr 1170/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania, budynku zaplecza socjalnego o numerze porządkowym nieruchomości 44 przy boisku sportowym w m. Trzygłów na terenie dz. nr 86/28 obr. ewid. Trzygłów jedn. ewid. Gryfice obszar wiejski 2022-06-09 08:59
dokument Zarządzenie Nr 1169/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń siłowni zewnętrznej na dz. nr 317/3 w . Świeszewo, obręb Świeszewo, gm. Gryfice 2022-06-09 08:57
dokument Zarządzenie Nr 1168/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań zleconych dotyczących świadczeń przysługujących podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2022-07-05 12:55
dokument Zarządzenie Nr 1167/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 6/3 przy ul. Armii Krajowej, obręb nr 10 miasta Gryfice 2022-06-09 08:54
dokument Zarządzenie Nr 1166/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmain w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-06-07 13:00
dokument Zarządzenie Nr 1165/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach 2022-06-01 13:13
dokument Zarządzenie Nr 1164/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz otwartości danych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-05-07 10:26
dokument Zarządzenie Nr 1163/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-06-14 15:02
dokument Zarządzenie Nr 1162/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - II etap 2022-05-31 08:14
dokument Zarządzenie Nr 1161/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-06-01 13:12
dokument Zarządzenie Nr 1160/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków gminy na 2022 rok 2022-05-31 08:01
dokument Zarządzenie Nr 1159/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2022-05-26 07:58
dokument Zarządzenie Nr 1158/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych niograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej, Niepodległości, M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 7, 5 i 2 miasta Gryfice oraz Grądach, Górzycy i Kukaniu 2022-05-26 07:55
dokument Zarządzenie Nr 1157/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 31/2 przy ul. 6 Marca, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-05-26 07:52
dokument Zarządzenie Nr 1156/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2022-05-20 13:32
dokument Zarządzenie Nr 1155/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-05-24 08:44
dokument Zarządzenie Nr 1154/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach budynków i pomieszczeń w Górzycy, Trzygłowie i Ościęcinie, w których mieszczą się filie biblioteczne 2022-05-31 12:24
dokument Zarządzenie Nr 1153/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 442/26 przy ul. Granicznej, obręb Borzyszewo 2022-05-19 08:35
dokument Zarządzenie Nr 1152/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 494/2 przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-05-19 08:34
dokument Zarządzenie Nr 1151/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 153/2 przy ul. Trzygłowskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2022-05-19 08:33
dokument Zarządzenie Nr 1150/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-01-30 09:00
dokument Zarządzenie Nr 1149/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2022-05-13 12:27
dokument Zarządzenie Nr 1148/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-05-17 10:30
dokument Zarządzenie Nr 1147/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 46/5, obręb Górzyca 2022-05-09 12:59
dokument Zarządzenie Nr 1146/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowa drogi gminnej ul. Pomorska (od ul. Niechorskiej do ul. Łąkowej w Gryficach) 2022-05-09 12:58
dokument Zarządzenie Nr 1145/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ul. Rodziewiczówny 6, 72-300 Gryfice 2022-05-09 12:58
dokument Zarządzenie Nr 1144/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5 2022-05-31 08:08
dokument Zarządzenie Nr 1143/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nowy Świat/Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 3 oraz 5 miasta Gryfice 2022-05-09 12:56
dokument Zarządzenie Nr 1142/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na: Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2022-05-09 12:55
dokument Zarządzenie Nr 1141/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-05-09 12:54
dokument Zarządzenie Nr 1140/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-05-09 12:53
dokument Zarządzenie Nr 1139/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Baszewice 2022-05-09 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1138/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa i wyboru sołtysa w Sołectwie Grądy 2022-05-09 12:51
dokument Zarządzenie Nr 1137/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-04-29 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1136/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli 2022-05-05 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1135/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 3/42 przy ul. Fabrycznej, obręb nr 10 miasta Gryfice 2022-04-29 09:11
dokument Zarządzenie Nr 1134/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-05-13 10:40
dokument Zarządzenie Nr 1133/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2022 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-04-29 09:09
dokument Zarządzenie Nr 1132/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-04-29 09:08
dokument Zarządzenie Nr 1131/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2022 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2022-04-29 09:07
dokument Zarządzenie Nr 1130/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 256/13 obręb Gryfice 4 ul. Błonie gm. Gryfice 2022-04-29 09:05
dokument Zarządzenie Nr 1129/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru ofert na: Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2022-04-29 09:03
dokument Zarządzenie Nr 1128/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-04-20 13:55
dokument Zarządzenie Nr 1127/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-04-20 13:51
dokument Zarządzenie Nr 1126/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej, Niepodległości, Brackiej w obrębie geodezyjnym nr 7 i 5 miasta Gryfice oraz Grądach, Górzycy i Kukaniu 2022-04-15 08:30
dokument Zarządzenie Nr 1125/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-04-20 13:49
dokument Zarządzenie Nr 1124/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 291/28, obręb Borzyszewo 2022-04-15 08:28
dokument Zarządzenie Nr 1123/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Prusinowo 2022-04-15 08:26
dokument Zarządzenie Nr 1122/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gryficach przy ulicy Ks. Stanisława Ruta 2022-04-07 09:36
dokument Zarządzenie Nr 1121/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych II etap 2022-04-07 09:35
dokument Zarządzenie Nr 1120/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-04-11 15:04
dokument Zarządzenie Nr 1119/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącego działkę nr 102/3 o powierzchni 1.656,00 m2 (udział 3/4 części własność Gminy Gryfice) położoną w miejscowości Borzyszewo obręb geodezyjny Borzyszewo przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-04-07 09:32
dokument Zarządzenie Nr 1118/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 136/39 o powierzchni 44,00 m2 położoną przy ul. Kościuszki obręb geodezyjny nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-04-07 09:31
dokument Zarządzenie Nr 1117/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/15 o powierzchni 31,00 m2 położoną przy ul. Klasztornej obręb geodezyjny nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-04-07 09:29
dokument Zarządzenie Nr 1116/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/8 o powierzchni 29,00 m2 położoną przy ul. Trzygłowskiej obręb geodezyjny nr 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-04-07 09:28
dokument Zarządzenie Nr 1115/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/55 o powierzchni 1.417,00 m2 położoną przy ul. Malinowej obręb geodezyjny nr 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2022-04-07 09:25
dokument Zarządzenie Nr 1114/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/54 o powierzchni 1.044,00 m2 położoną przy ul. Malinowej obręb geodezyjny nr 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2022-04-07 09:22
dokument Zarządzenie Nr 1113/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2021 rok 2022-04-07 09:17
dokument Zarządzenie Nr 1112/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 433/1, obręb Rzęskowo 2022-04-07 09:15
dokument Zarządzenie Nr 1111/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-13 12:14
dokument Zarządzenie Nr 1110/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora i kierownika sekcji pomocy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-13 12:17
dokument Zarządzenie Nr 1109/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-13 12:24
dokument Zarządzenie Nr 1108/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach 2022-04-12 15:01
dokument Zarządzenie Nr 1107/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok 2022-04-04 15:20
dokument Zarządzenie Nr 1106/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów, Gmina Gryfice 2022-03-29 15:06
dokument Zarządzenie Nr 1105/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-03-28 09:01
dokument Zarządzenie Nr 1104/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach 2022-03-23 10:40
dokument Zarządzenie Nr 1103/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora i kierownika sekcji pomocy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-23 10:38
dokument Zarządzenie Nr 1102/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-23 10:36
dokument Zarządzenie Nr 1101/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 2022-03-22 13:57
dokument Zarządzenie Nr 1100/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa edycja 2022 2022-03-22 13:55
dokument Zarządzenie Nr 1099/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gryfice 2022-03-18 10:55
dokument Zarządzenie Nr 1098/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 253/18 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo 2022-03-18 08:23
dokument Zarządzenie Nr 1097/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2022-03-18 08:22
dokument Zarządzenie Nr 1096/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie Citroen Berlingo o nr rej. ZGY 43223 2022-03-18 08:21
dokument Zarządzenie Nr 1095/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2022-03-23 12:46
dokument Zarządzenie Nr 1094/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2022 roku 2022-03-18 08:19
dokument Zarządzenie Nr 1093/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-03-15 13:52
dokument Zarządzenie Nr 1092/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej, Niepodległości, Brackiej, Litewskiej w obrębie geodezyjnym nr 7, 5, 10 miasta Gryfice oraz Grądach i Górzycy 2022-03-07 15:13
dokument Zarządzenie Nr 1091/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2022-03-07 15:11
dokument Zarządzenie Nr 1090/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2022-03-07 15:11
dokument Zarządzenie Nr 1089/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-03-07 15:10
dokument Zarządzenie Nr 1088/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowa ul. Orlej w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. nr 424/206 ob. Rzęskowo, gmina Gryfice 2022-03-03 11:00
dokument Zarządzenie Nr 1087/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na: Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo, gmina Gryfice w formule Zaprojektuj i Wybuduj 2022-03-03 10:59
dokument Zarządzenie Nr 1086/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:55
dokument Zarządzenie Nr 1085/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:54
dokument Zarządzenie Nr 1084/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:54
dokument Zarządzenie Nr 1083/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:53
dokument Zarządzenie Nr 1082/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:52
dokument Zarządzenie Nr 1081/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:50
dokument Zarządzenie Nr 1080/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:50
dokument Zarządzenie Nr 1079/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:49
dokument Zarządzenie Nr 1078/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:48
dokument Zarządzenie Nr 1077/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:47
dokument Zarządzenie Nr 1076/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:47
dokument Zarządzenie Nr 1075/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:46
dokument Zarządzenie Nr 1074/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 254/1 przy ul. Błonie, obręb nr 4 miasta Gryfice 2022-03-03 10:45
dokument Zarządzenie Nr 1073/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 442/4 przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2022-03-03 10:44
dokument Zarządzenie Nr 1072/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfice 2022-03-03 10:43
dokument Zarządzenie Nr 1071/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nowy Świat/Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 3 oraz 5 miasta Gryfice 2022-02-24 14:38
dokument Zarządzenie Nr 1070/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-02-24 14:37
dokument Zarządzenie Nr 1069/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 424/87 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2022-02-24 08:09
dokument Zarządzenie Nr 1068/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 40/30 przy ul. Śniadeckich w Gryficach, obręb nr 6 miasta Gryfice 2022-02-23 13:02
dokument Zarządzenie Nr 1067/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2022-02-17 08:41
dokument Zarządzenie Nr 1066/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 samorządowej instytucji kultury Gryfickiego Domu Kultury 2022-02-16 15:09
dokument Zarządzenie Nr 1065/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-02-16 15:08
dokument Zarządzenie Nr 1064/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-02-17 14:57
dokument Zarządzenie Nr 1063/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 1/101, obręb Jabłonowo 2022-02-11 10:21
dokument Zarządzenie Nr 1062/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 291/36 przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2022-02-11 10:20
dokument Zarządzenie Nr 1061/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 283/2, obręb Sikory 2022-02-11 10:19
dokument Zarządzenie Nr 1060/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 31/2 o powierzchni 2.816,00 m2 położoną w miejscowości Gryfice przy ul. M.J.Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-02-11 10:18
dokument Zarządzenie Nr 1059/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 21/8 oraz udziału do 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego działki numer 21/5, położonych w Gryficach, Gmina Gryfice 2022-02-11 10:18
dokument Zarządzenie Nr 1058/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2022-11-08 09:20
dokument Zarządzenie Nr 1057/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do ralizacji w 2022 r. w drodze zlecenia. 2022-02-07 08:44
dokument Zarządzenie Nr 1056/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i tusytyka, które przeznaczone są do realizacji w 2022 roku w drodze zlecenia. 2022-02-23 09:01
dokument Zarządzenie Nr 1055/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 214/15 przy ul. Tęczowej w Gryficach, obręb nr 6 miasta Gryfice 2022-02-07 09:31
dokument Zarządzenie Nr 1054/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-02-07 13:12
dokument Zarządzenie Nr 1053/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań o ustalenie wysokości i wypłacanie dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji w tych sprawach 2022-02-07 09:27
dokument Zarządzenie Nr 1052/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, udziału do 1/2 części działki numer 424/301 o powierzchni 0,0900 ha, udziału do 1/6 części działki numer 424/298 o powierzchni 0,0261 ha oraz udziału do 2/220 części w niezabudowanej działce numer 424/113 o powierzchni 0,8333 ha, obręb ewidencyjny Rzęskowo, Gmina Gryfice 2022-02-07 09:26
dokument Zarządzenie Nr 1051/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na ?Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo, gmina Gryfice w formule Zaprojektuj i Wybuduj 2022-02-07 09:25
dokument Zarządzenie Nr 1050/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie Obsługi Gminy Gryfice w 2022 roku w zakresie wycen nieruchomości 2022-02-07 09:24
dokument Zarządzenie Nr 1049/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-02-07 09:22
dokument Zarządzenie Nr 1048/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2022-01-28 09:16
dokument Zarządzenie Nr 1047/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2022-01-28 09:15
dokument Zarządzenie Nr 1046/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 236/2, obręb Górzyca 2022-01-26 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1045/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 140/24, obręb Rzęskowo 2022-01-26 14:46
dokument Zarządzenie Nr 1044/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2022 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-01-26 14:45
dokument Zarządzenie Nr 1043/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-01-27 12:08
dokument Zarządzenie Nr 1042/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli 2022-01-26 14:42
dokument Zarządzenie Nr 1040/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2022 r. 2022-01-24 12:48
dokument Zarządzenie Nr 1039/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów imiennych dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych w Gminie Gryfice 2022-01-20 08:45
dokument Zarządzenie Nr 1038/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2022 roku 2022-01-14 15:17
dokument Zarządzenie Nr 1037/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji 2022-01-14 08:57
dokument Zarządzenie Nr 1036/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2022/2023 2022-01-14 08:50
dokument Zarządzenie Nr 1035/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2022 rok 2022-01-14 08:46
dokument Zarządzenie Nr 1034/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie wysokości i wypłacanie dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji w tych sprawach 2022-01-14 08:44
dokument Zarządzenie Nr 1033/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie wysokości i wypłacanie dodatku osłonowego, w tym do wydawania rozstrzygnięć i decyzji w tych sprawach 2022-01-14 08:44
dokument Zarządzenie Nr 1032/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie wysokości i wypłacanie dodatku osłonowego, w tym do wydawania rozstrzygnięć i decyzji w tych sprawach 2022-01-14 08:43
dokument Zarządzenie Nr 1031/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 153/1 przy ul. Trzygłowskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2022-01-14 08:42
dokument Zarządzenie Nr 1030/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zlokalizowanej na działce numer 77/4, obręb Rotnowo 2022-01-14 08:41
dokument Zarządzenie Nr 1029/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2022 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-01-26 14:40
dokument Zarządzenie Nr 1028/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo, gmina Gryfice w formule Zaprojektuj i Wybuduj 2022-01-20 14:36
dokument Zarządzenie Nr 1027/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2023-12-21 12:59
dokument Zarządzenie Nr 1026/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2022 roku 2022-01-14 08:38
dokument Zarządzenie Nr 1025/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. 2022-01-14 08:35