Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji RM w dn. 23.03.2022 r. o g. 10:00 2022-03-17 15:30
dokument Porządek obrad XLVII sesji RM z dn. 23.03.2022 g.10:00 2022-03-17 15:30
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-03-17 15:29
dokument Projek uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 2022-03-17 15:28
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych 2022-03-17 15:27
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-03-17 15:26
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-03-17 15:25
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr VI/75/2007 r. z 24.04.2007 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice 2022-03-17 15:24
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2022 2022-03-17 15:23
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XLVI/461/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej drogom gminnym zlokalizowanym na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 131, 126, 111, 116, 112, 113, 114, 110 oraz część działki nr 43 obręb Brodniki 2022-03-17 15:11
dokument Projekt uchwały w spr. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Zdrój 2022-03-17 15:07
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 136/39 obręb geodezyjny nr 5 miasta Gryfice położonej przy ul. Kościuszki na rzecz właściciela działki przyległej nr 136/30 2022-03-17 15:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2022-03-17 15:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-03-17 15:04
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2022-03-17 15:02