Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu L sesji RM w dn. 15.06.2022 r. o g. 10:00 2022-06-09 15:15
dokument Porządek obrad L sesji RM z dn. 15.06.2022 g.10:00 2022-06-09 15:14
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania 2022-06-09 15:14
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. 2022-06-09 15:13
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 2022-06-09 15:12
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-06-09 15:10
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 2022-06-09 15:09
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, terenu położonego przy ul. Trzygłowskiej 2022-06-09 15:09
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej nr 494/13 położonej przy ul. Kraszewskiego w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice 2022-06-09 15:08
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 22/8 położonej w miejscowości Prusinowo w obrębie geodezyjnym Prusinowo na rzecz właściciela działki przyległej nr 22/1 2022-06-09 15:06
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2022-06-09 15:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-06-09 15:04