Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LIII sesji RM w dn. 30.09.2022 r. o g. 10:00 2022-09-26 10:49
dokument Porządek obrad LIII sesji RM z dn. 30.09.2022 g.10:00 2022-09-26 10:48
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-09-26 10:47
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2022-2035 2022-09-26 10:46
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Złoczowskiej Radzie Miejskiej obwodu Lwowskiego w Ukrainie pomocy rzeczowej 2022-09-26 10:45
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wymianę 40 okien - budynek plebanii 2022-09-26 10:42
dokument Projekt uchwały w spr. zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody 2022-09-26 10:41
dokument Projekt uchwały w spr. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2022-09-26 10:40
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udział do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Otok 3, oznaczonej numerem geodezyjnym 67/1 w obrębie geodezyjnym Otok, na rzecz współwłaściciela nieruchomości 2022-09-26 10:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego, tj. działki nr 68/4 o pow. 0,3005 ha, położonego w miejscowości Przybiernówko na grunty stanowiące własność osób fizycznych, tj. działki nr 69/4 o pow. 0,1857 ha, położone w miejscowości Przybiernówko, gmina Gryfice 2022-09-26 10:38
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/11 obręb Zaleszczyce 2022-09-26 10:36
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2022-09-26 10:35
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-09-26 10:34
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych 2022-09-26 10:32
dokument Projekt uchwały w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2022-09-26 10:31