Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 5 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 25 maja 2007 r. do dnia 21 czerwca 2007 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 25 maja 2007r. do dnia 21 czerwca 2007r.

25 maj 2007

1. W siedzibie Koła Mniejszości Niemieckiej w Gryficach spotkałem się z grupą byłych mieszkańców Gryfic, którzy odwiedzili nasz region. W miłej atmosferze byli mieszkańcy podzielili sie refleksjami na temat rozbudowy i poprawy estetyki Gryfic. Byli pod wrażeniem przemian jakie następują w ostatnim okresie na terenie naszego powiatu.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie:powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łąkowa

 

26 maj 2007

Uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Kamieniu Pomorskim. Głównym punktem obchodów było wmurowanie kamienia węgielnego pod rozpoczętą budową strażnicy powiatowej.

 

28 maj 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie przekazania radiomagnetofonu Gimnazjum nr 2.

 

30 maj 2007

1. W Oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie podpisałem umowę o udzielenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Braci Śniadeckich w Gryficach.

2. Wydałem zarządzenia w sprawie:

 • zmiany budżetu układu wykonawczego na 2007 rok

 • upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

 • upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

30/31 maj 2007

1. Przyjąłem 9 interesantów

2. Uczestniczyłem w seminarium szkoleniowym w zakresie zarządzania kryzysowego. Szkolenie odbyło się w O.W. w Łukęcinie.

3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo.

 • Zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

 • harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice.

 

01 czerwiec 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Grunwaldzka obręb Nr 4 m. Gryfice,

 • powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

 

02 czerwiec 2007

Uczestniczyłem w uroczystościach organizowanych w ramach DNI GRYFIC 2007.

 

05 czerwiec 2007

1. Z udziałem naczelników wydziałów UM dokonaliśmy analizy zgłoszonych wniosków w trakcie zebrań sprawozdawczo - wyborczych w radach osiedlowych i radach sołeckich. Analiza była nakierowana na możliwość pozyskania środków pomocowych do ich skutecznej realizacji.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2007.

 

09 czerwiec 2007

Z udziałem naczelników wydziałów UM, dyrektorów gminnych instytucji odbyliśmy seminarium szkoleniowo-integracyjne z radnymi Rady Miejskiej z Panem Przewodniczącym, sołtysami, Przewodniczącymi Rad Osiedlowych.

Celem spotkania było m.in.:

 • wspólne poznanie się,

 • zapoznanie nowo wybranych sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli z istotą samorządności lokalnej oraz sposobem rozliczania z budżetem gminy,

 • nakreślenie zadań doraźnych i perspektywicznych do realizacji z budżetu Gminy Gryfice.

 

13 czerwiec 2007

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu konwentu wójtów, burmistrzów i prezydentów woj. zachodniopomorskiego. Celem zebrania było m.in.:

 • wybory nowego Przewodniczącego i prezydium konwentu,

 • nakreślenie zadań i programu działań dla Konwentu,

 • spotkanie z v-ce marszałkiem w. zachodniopomorskiego p. Władysławem Husejko na temat przygotowania do uruchomienia środków unijnych w naszym województwie w latach 2007-2013.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Orzeszkowa obręb Nr 5 m. Gryfice ,

 • upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do podpisania umowy na usługi przewozowe dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo.

 

14 czerwca 2007

1. Przyjąłem 9 interesantów

2. Odbyłem spotkanie z naczelnikami Urzędu Miejskiego w sprawie:

- przygotowań Gminy do pozyskiwania środków pomocowych,

- realizacja zadań budżetowych, w tym inwestycji komunalnych,

- przygotowanie materiałów na VIII Sesję Rady Miejskiej

3. Odbyłem spotkanie z Burmistrzem Kamienia Pomorskiego p. B. Karpińskim w sprawie korzystania Gminy Kamień Pomorski z naszego składowiska odpadów komunalnych w Smolęcinie.

4. W WFOŚiGW w Szczecinie uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie budowy ścieżek do jazdy konnej i infrastruktury z tej dziedziny sportu.

 

15 czerwiec 2007

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie uczestniczyłem w spotkaniu, którego celem było określenie zasad wykorzystania środków pomocowych uzyskanych z EFS na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, w ramach programu Szkoła Równych Szans.

Na realizację tego programu nasze szkoły uzyskały następujące kwoty:

 • SP Trzygłów - 109.860zł

 • Gimnazjum Nr 2 - 93.009zł

 • SP Prusinowo - 51.068zł

 

19 czerwiec 2007

Uczestniczyłem w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi. Posiedzenie odbyło się w Płotach.

Porządek obrad przewidywał m.in.:

 • udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2006

 • informację o realizacji wniosku do Funduszu Spójności.

 

21 czerwiec 2007

Przyjęcia interesantów

 

 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 09-07-2007 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 09-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 09-07-2007 13:01