Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ROK 2023

L.p.

Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego   

Przez kogo delegowany

Czas trwania czynności kontrolnych     

Wyszczególnienie skontrolowanych działów
pracy

Określenie charakteru czynności

2023 r.
1 Małgorzata Chabiniak -
Główny specjalista kontroli państwowej
Lidia Modrzejewska-Markiewicz -
Starszy inspektor kontroli państwowej
Wiesław Chabraszewski - Doradca prawny
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Szczecinie

od 14.03.2023 r.


od 27.03.2023 r.

od 21.04.2023 r.

Realizacja dochodów własnych przez wybrane gminy. Wystąpienie pokontrolne LSZ.410.005.03.2023 z dnia 04.07.2023 r.
2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gryficach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach 31.03.2023 r. Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dot. utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego pomieszczenia oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w ustępie ogólnodostępnym w Urzędzie Miejskim w Gryficach

Protokół kontroli nr HK.9020.1.185.2023 z dnia 31.03.2023 r.

Protokół kontroli nr HK.9020.1.185.2023 z dnia 12.06.2023 r.

3. Katarzyna Gostomczyk - Główny Specjalista w Biurze ds. kontroli - kierownik zespołu kontrolującego;
Paweł Ciechanowicz - Główny Specjalista w Biurze ds. kontroli
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 02.10.2023 r. Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, kontrola prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków, wywiązywania się z obowiązków nałożonych umową o dofinansowanie projektu oraz stosowania przepisów prawa: projekt nr RPZP.03.03.00-32-B004/18 pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice. Protokół pokontrolny KRP-RPZP.03.03.00-32-B004/18-003
4. Dorota Sienkiewicz - Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie 11.10.2023 r. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Protokół kontroli nr OKN.421.43.2023 z dnia 13.10.2023 r.
5. Dorota Grodecka - Inspektor w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Piotr Jarocki - Główny Specjalista w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 17.11.2023 Kontrola projektu pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzęskowo, Gmina Gryfice. Raport z czynności kontrolnych 16/7.4.1/219/23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 17-03-2023 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 17-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 13-12-2023 14:39