Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXIV sesji RM w dn. 24.05.2023 r. o g. 10:00 2023-05-19 11:39
dokument Porządek obrad LXIV sesji RM z dn. 24.05.2023 g.10:00 2023-05-19 11:35
dokument Projekt uchwały zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-05-19 11:34
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2023-2035 2023-05-19 11:32
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego i łączności bezprzewodowej oraz środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostek OSP w Gryficach, w Górzycy, w Ościęcinie, w Rybokartach, w Trzygłowie i w Świeszewie 2023-05-19 10:20
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Remont DP 3114Z na odcinku Prusinowo - Gryfice" 2023-05-19 10:17
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-05-19 10:07
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XIV/70/76 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gryficach z dnia 28 października 1976 r w sprawie nadania nazwy urzędowych ulicom w mieście Gryfice 2023-05-19 10:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2023-05-19 10:04
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2023-05-19 10:02