Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji RM w dn. 14.06.2023 r. o g. 9.00 2023-06-07 17:24
dokument Porządek obrad LXVI sesji RM z dn.14.06.2023 r. o g.9:00 2023-06-07 17:23
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania 2023-06-07 17:20
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. 2023-06-07 17:19
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. 2023-06-07 17:17
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-06-07 17:15
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2023-2035 2023-06-07 17:13
dokument Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego 2023-06-07 17:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 221/47 położonej w miejscowości Przybiernówko w obrębie geodezyjnym Przybiernówko na rzecz właściciela działki przyległej nr 222 2023-06-07 17:10
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2023-06-07 17:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2023-06-07 17:01
dokument Projekt uchwały w spr. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-06-07 16:59