Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Porządek obrad LXIX sesji RM z dn.31.08.2023 r. o g.10:00 2023-08-29 12:40
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXIX sesji RM w dn. 31.08.2023 r. o g. 10.00 2023-08-29 12:39
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-08-29 12:37
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 2023-08-29 12:36
dokument Projekt uchwały w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2023-08-29 12:34
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Golczewo w 2023 roku na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 2023-08-29 12:33
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia woli współpracy w zakresie udzielenia pomocy przy realizacji zadania pn. ?Budowa drogi dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach 2023-08-29 12:32
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej działce drogowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 315 obręb Borzyszewo 2023-08-29 12:30
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 586/2 położonej przy ul. Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice, służebnością gruntową 2023-08-29 12:28
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr, nr: 585/1, 586/1 o łącznej powierzchni 0,5402 ha położnej przy ul. Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice 2023-08-29 12:26
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr, nr: 9/30, 40/1 o łącznej powierzchni 0,7797 ha położonej przy ul. Niechorskiej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice 2023-08-29 12:24
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 401 położonej w miejscowości Rzęskowo obręb geodezyjny Rzęskowo 2023-08-29 12:23
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2023-08-29 12:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2023-08-29 12:16
dokument Projekt uchwały w spr. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2023-08-29 12:14
dokument Projekt uchwały w spr. skargi na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach dotyczącej naruszenia praworządności oraz interesu wnoszącego skargę i innych mieszkańców Gminy Gryfice, a także przewlekłego załatwiania spraw 2023-08-29 12:13