Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Porządek obrad LXXI sesji RM z dn. 25.10.2023 r. o g.10:00 2023-10-18 09:27
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXXI sesji RM w dn. 25.10.2023 r. o g. 10:00 2023-10-18 09:26
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-10-19 13:00
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-10-18 09:23
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do mienia komunalnego gminy w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państw działki oznaczonej numerem geodezyjnym 39/5 położonej w obrębie Gryfice-7, gmina Gryfice 2023-10-18 09:22
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej o numerze 759 o powierzchni 0,8635 ha położonej przy ul. Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice 2023-10-18 09:20
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze 12/2 o powierzchni 0,5667 ha położonej w obrębie geodezyjnym Zaleszczyce 2023-10-18 09:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 300/4 położonej w miejscowości Rzęskowo w obrębie geodezyjnym Rzęskowo służebnością gruntową 2023-10-18 09:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2023-10-18 09:17
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2023-10-18 09:16