Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Porządek obrad LXXII sesji RM z dn. 22.11.2023 r. o g.10:00 2023-11-17 09:09
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXXII sesji RM w dn. 22.11.2023 r. o g. 10.00 2023-11-17 09:09
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-11-16 15:29
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2023-2035 2023-11-16 15:29
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-11-16 15:27
dokument Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok 2023-11-16 15:26
dokument Projekt uchwały w spr.ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu - na terenie Gminy Gryfice ? na lata 2024-2028 2023-11-16 15:24
dokument Projekt uchwały w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2023-11-16 15:23
dokument Projekt uchwały w spr. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028 2023-11-16 15:22
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do mienia komunalnego gminy w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa działki zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 16 położonej w obrębie Gryfice-5, gmina Gryfice 2023-11-16 15:21
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 9/18 położonej w miejscowości Gryfice przy ul. Niechorskiej, w obr. geodezyjnym nr 1 miasta Gryfie, na rzecz właściciela działki przyległej nr 9/5 oraz 9/16 2023-11-16 15:20
dokument Projekt uchwały w spr. petycji niezasługującej na uwzględnienie 2023-11-16 15:19