Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Porządek obrad LXXV sesji RM z dn. 28.12.2023 r. o g.10:00 2023-12-22 16:14
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXXV sesji RM w dn. 28.12.2023 r. o g.10:00 2023-12-22 16:14
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-12-22 16:12
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2023-2035 2023-12-22 16:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 2023-12-22 16:10
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-12-22 16:09
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach 2023-12-22 16:08
dokument Projekt uchwały w spr. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach 2023-12-22 16:07
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 2023-12-22 16:06
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic w związku z brakiem wyznaczenia drogi dojazdowej do jazu piętrzącego wodę na Kanale Ulgi od strony ul. Parkowej, co uniemożliwia zrealizowanie ustawowych obowiązków utrzymania jazu w należytym stanie 2023-12-22 16:05
dokument Projekt uchwały w spr. petycji zasługującej na uwzględnienie 2023-12-22 16:04