Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 1877/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gryfic 2024-05-07 10:03
dokument Zarządzenie Nr 1876/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-05-07 09:57
dokument Zarządzenie Nr 1875/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Rzęskowo 2024-05-06 15:00
dokument Zarządzenie Nr 1874/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Ościęcin z miejscowością Podłęcze 2024-05-06 14:57
dokument Zarządzenie Nr 1873/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Rotnowo 2024-05-06 14:55
dokument Zarządzenie Nr 1872/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi Gminy Gryfice wykonanie czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-06 14:53
dokument Zarządzenie Nr 1871/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2024-05-08 10:13
dokument Zarządzenie Nr 1870/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-05-06 14:42
dokument Zarządzenie Nr 1869/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-05-06 12:04
dokument Zarządzenie Nr 1868/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2024 r. dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2024-05-06 10:03
dokument Zarządzenie Nr 1867/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2024 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2024-05-06 09:46
dokument Zarządzenie Nr 1866/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2024 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Top Link, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2024-05-06 09:42
dokument Zarządzenie Nr 1865/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli 2024-05-06 09:40
dokument Zarządzenie Nr 1864/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 397 w miejscowości Rzęskowo 2024-05-09 09:26
dokument Zarządzenie Nr 1863/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 224/1 przy ul. Akacjowa, obręb nr 7 miasta Gryfice 2024-05-06 08:56
dokument Zarządzenie Nr 1862/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1150/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-05-07 08:45
dokument Zarządzenie Nr 1861/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVIII/735/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 kwietnia 2024 r. 2024-04-25 11:35
dokument Zarządzenie Nr 1860/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfice, m. Gryfice w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice, Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice oraz Niechorskiej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 23 kwietnia 2024 r. 2024-04-23 10:10
dokument Zarządzenie Nr 1859/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach 2024-04-23 09:56
dokument Zarządzenie Nr 1858/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie bezpłatnego przekazania sprzętu komputerowego i sieciowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach 2024-04-24 10:43
dokument Zarządzenie Nr 1857/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-04-23 10:37
dokument Zarządzenie Nr 1856/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych III etap 2024-04-16 12:39
dokument Zarządzenie Nr 1855/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-04-19 14:41
dokument Zarządzenie Nr 1854/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 2024-04-11 15:04
dokument Zarządzenie Nr 1853/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 2024-04-11 15:02
dokument Zarządzenie Nr 1852/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-10 09:10
dokument Zarządzenie Nr 1851/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice, Niepodległości w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Rotnowie, Rzęskowie, udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 11 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Gryfice oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A położonego w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 05 kwietnia 2024 r. 2024-04-09 09:43
dokument Zarządzenie Nr 1850/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-04-09 09:30
dokument Zarządzenie Nr 1849/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 20/8 w miejscowości Waniorowo 2024-03-29 10:09
dokument Zarządzenie Nr 1848/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2024-03-29 10:07
dokument Zarządzenie Nr 1847/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2024-03-29 09:58
dokument Zarządzenie Nr 1846/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób doznających przemocy domowej na rok 2024 2024-03-28 12:43
dokument Zarządzenie Nr 1845/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach kładek dla pieszych przez rzekę Regę oraz kładki przez ciek wodny w Gminie Gryfice 2024-03-28 12:37
dokument Zarządzenie Nr 1844/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 1/93 w miejscowości Jabłonowo 2024-03-27 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1843/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVII/712/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 marca 2024 r. 2024-03-26 14:51
dokument Zarządzenie Nr 1842/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 144/6 w miejscowości Rzęskowo 2024-03-21 14:07
dokument Zarządzenie Nr 1841/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-03-21 13:02
dokument Zarządzenie Nr 1840/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 11:58
dokument Zarządzenie Nr 1839/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2024 2024-03-18 11:51
dokument Zarządzenie Nr 1838/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-03-22 11:50
dokument Zarządzenie Nr 1837/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gryfice Punktu Konsultacyjnego dla osób doznających przemocy domowej 2024-03-21 13:04
dokument Zarządzenie Nr 1836/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach przy ulicy Podwiejskiej położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice w dniu 14 marca 2024 r. 2024-03-18 11:41
dokument Zarządzenie Nr 1835/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-03-20 10:13
dokument Zarządzenie Nr 1834/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie planu dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2024 roku 2024-03-18 11:09
dokument Zarządzenie Nr 1833/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Doradztwo w zakresie prowadzenia kontroli w obszarze gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Gryfice 2024 2024-03-18 11:03
dokument Zarządzenie Nr 1831/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach monitoringu wizyjnego na stadionie miejskim w Gryficach 2024-03-20 09:46
dokument Zarządzenie Nr 1830/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach agregatu prądotwórczego 2024-03-20 09:33
dokument Zarządzenie Nr 1829/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie koordynatora gminnego ds. informatyki 2024-03-07 09:33
dokument Zarządzenie Nr 1828/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 153 w miejscowości Lubieszewo 2024-03-06 13:29
dokument Zarządzenie Nr 1827/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-03-07 08:38
dokument Zarządzenie Nr 1826/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1798/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2024 roku 2024-03-06 13:19
dokument Zarządzenie Nr 1825/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 138/2019 dnia 18.04.2019 r. 2024-03-08 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1824/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny udziału Gminy Gryfice w budynku mieszkalnym numer 11 przy ul. Armii Krajowej położonego w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Gryfice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 12:50
dokument Zarządzenie Nr 1823/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Niechorskiej 19 A na działce o numerze geodezyjnym 39/9 w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 12:50
dokument Zarządzenie Nr 1822/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego zabudowaną działkę nr 401 o powierzchni 639,00 m2 położoną w miejscowości Rzęskowo w obrębie geodezyjnym Rzęskowo przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 12:44
dokument Zarządzenie Nr 1821/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 96 o powierzchni 0,0200 ha położoną w miejscowości Baszewice w obrębie geodezyjnym Baszewice przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2024-02-29 12:42
dokument Zarządzenie Nr 1820/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 90 o powierzchni 0,0170 ha położoną w miejscowości Baszewice w obrębie geodezyjnym Baszewice przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2024-02-29 12:41
dokument Zarządzenie Nr 1819/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącej działkę nr 89 o powierzchni 0,1300 ha (udział 1/2 części - własność Gminy Gryfice) położoną w miejscowości Baszewice obręb geodezyjny Baszewice przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2024-02-29 10:59
dokument Zarządzenie Nr 1818/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/22 o powierzchni 1,257,00 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wierzbowej w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 10:52
dokument Zarządzenie Nr 1817/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/21 o powierzchni 1,258,00 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wierzbowej w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 10:52
dokument Zarządzenie Nr 1816/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/19 o powierzchni 1,296,00 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wierzbowej w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 10:51
dokument Zarządzenie Nr 1815/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 98/18 o powierzchni 1,975,00 m2 położoną w Gryficach przy ul. Wierzbowej w obrębie geodezyjnym numer 7 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-29 10:50
dokument Zarządzenie Nr 1814/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 304/3 w miejscowości Rzęskowo 2024-02-23 11:26
dokument Zarządzenie Nr 1813/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 158 przy ul. Trzygłowskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice 2024-02-23 11:25
dokument Zarządzenie Nr 1812/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 202/3 przy ul. Łąkowa, obręb nr 4 miasta Gryfice 2024-02-23 11:24
dokument Zarządzenie Nr 1811/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice, Niepodległości w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Rotnowie, Zaleszczycach, Rzęskowie, udział w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 11 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Gryfice oraz lokal użytkowy przy ul. Niechorskiej 19 A położony w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 20 lutego 2024 r. 2024-02-20 08:51
dokument Zarządzenie Nr 1810/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi Gminy Gryfice wykonanie czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-10 11:45
dokument Zarządzenie Nr 1809/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-02-22 13:41
dokument Zarządzenie Nr 1808/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2024-02-15 13:22
dokument Zarządzenie Nr 1807/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: M.J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfice, m. Gryfice w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice, Podwiejskiej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice oraz Niechorskiej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 15 lutego 2024 r. 2024-02-14 09:42
dokument Zarządzenie Nr 1806/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVI/700/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 13 lutego 2024 r. 2024-02-16 08:46
dokument Zarządzenie Nr 1805/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie przebudowy ul. Topolowej w Rzęskowie, gmina Gryfice 2024-02-14 09:38
dokument Zarządzenie Nr 1804/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 173/16 w miejscowości Górzyca 2024-02-14 09:36
dokument Zarządzenie Nr 1803/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/229 przy ul. Orla, w miejscowości Rzęskowo 2024-02-16 08:48
dokument Zarządzenie Nr 1802/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie zmiany: zarządzenia nr 1593/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., zarządzenia nr 1514/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzenia nr 1058/2022 z dnia 01 lutego 2022 r., zarządzenia nr 553/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2024-03-01 10:07
dokument Zarządzenie Nr 1801/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 2/15 w miejscowości Wilczkowo 2024-02-13 09:39
dokument Zarządzenie Nr 1800/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-13 09:38
dokument Zarządzenie Nr 1799/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach kanalizacji sanitarnej z m. Prusinowo do m. Niekładź 2024-02-06 10:07
dokument Zarządzenie Nr 1798/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych w 2024 roku 2024-02-01 12:59
dokument Zarządzenie Nr 1797/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-02-08 09:41
dokument Zarządzenie Nr 1796/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowa kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV w ulicach: Panoramiczna i Pogodna w m. Gryfice 2024-02-01 12:57
dokument Zarządzenie Nr 1795/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2024-02-01 12:54
dokument Zarządzenie Nr 1794/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2024 roku w drodze zlecenia 2024-01-31 10:48
dokument Zarządzenie Nr 1793/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2024 roku w drodze zlecenia 2024-02-26 14:01
dokument Zarządzenie Nr 1792/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzenia melioracyjnego w dz. nr 103 i 116 obr. Gryfice 9 2024-01-31 10:47
dokument Zarządzenie Nr 1791/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2024/2025 2024-02-15 13:23
dokument Zarządzenie Nr 1790/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań o ustalenie wysokości i wypłacania dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji w tych sprawach 2024-01-29 11:15
dokument Zarządzenie Nr 1789/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Miasteczko drogowe w gminie Gryfice, bezpieczeństwa i nauka 2024-01-31 10:45
dokument Zarządzenie Nr 1788/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2024-01-24 13:14
dokument Zarządzenie Nr 1787/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/78 przy ul. Leśna Ostoja, w miejscowości Rzęskowo 2024-01-24 13:13
dokument Zarządzenie Nr 1786/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 67/1 w miejscowości Zielin 2024-01-24 13:12
dokument Zarządzenie Nr 1785/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 214/8 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice 2024-01-24 13:10
dokument Zarządzenie Nr 1784/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok 2024-01-30 14:13
dokument Zarządzenie Nr 1783/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 229 i 228/9, obręb Gryfice 5, Gmina Gryfice 2024-01-31 10:30
dokument Zarządzenie Nr 1782/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2024 roku 2024-01-23 10:10
dokument Zarządzenie Nr 1781/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli 2024-01-24 10:38
dokument Zarządzenie Nr 1780/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfice na lata 2024-2026 2024-05-06 14:35
dokument Zarządzenie Nr 1779/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie Obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2024 roku 2024-01-15 13:04
dokument Zarządzenie Nr 1778/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej 2024-01-15 13:02
dokument Zarządzenie Nr 1777/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 2024-01-22 14:36
dokument Zarządzenie Nr 1776/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie przebudowy ul. Topolowej w Rzęskowie, gmina Gryfice 2024-01-15 12:57
dokument Zarządzenie Nr 1775/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS Spółka z o.o. 2024-01-15 12:56
dokument Zarządzenie Nr 1774/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2024-01-15 12:52
dokument Zarządzenie Nr 1773/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brodniki w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój 2024-01-08 12:14
dokument Zarządzenie Nr 1772/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 280/5 przy ul. Pszenna, w miejscowości Borzyszewo 2024-01-05 12:05
dokument Zarządzenie Nr 1771/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie Obsługi Gminy Gryfice w 2024 roku w zakresie wycen nieruchomości 2024-01-05 12:03
dokument Zarządzenie Nr 1770/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 65/26 przy ul. Dębowa, obręb nr 7 miasta Gryfice 2024-01-05 12:01
dokument Zarządzenie Nr 1769/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 2024-01-15 13:00
dokument Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok 2024-01-05 11:22