Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 13.02.2024 r. 2024-02-07 07:48
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXXVI sesji RM w dn. 13.02.2024 r. o g. 10.00 2024-02-06 14:09
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2024 2024-02-06 14:07
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035 2024-02-06 14:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2024-02-06 14:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/686/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 2024-02-07 07:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 2024-02-06 14:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum soskowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionej Uchwałami Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXXIV/340/2021 z dn. 24.03.2021 r., Nr XLVIII/485/2022r. z dnia 29.04.2022 r. 2024-02-06 14:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2024-02-06 14:02
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2024-02-06 14:01
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 2024-02-07 11:24
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic w zakresie zaniedbania wykonywania obowiązków należytego utrzymania stanu dróg oraz naruszenie interesów skarżącego przez brak realizacji zadań ujętych w budżecie 2024-02-06 13:58
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć 2024-02-07 11:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2024 r. 2024-02-06 13:56