Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn. 29.05.2024 r. o g. 10.00 2024-05-22 12:39
dokument Porządek obrad sesji nr III 2024-05-22 12:38
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r. 2024-05-22 12:40
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. 2024-05-22 12:37
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, od dnia 1 września 2024 roku. 2024-05-22 12:36
dokument Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice. 2024-05-22 12:36
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2024-05-22 12:35
dokument Projekt uchwały sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 2024-05-22 12:34
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 2024-05-22 12:34
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach geodezyjnych 49 obręb Gryfice-7 i 127/2 obręb Gryfice-9 oraz służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działek o numerze 97 obręb Świeszewo i numerach 5 i 6 obręb Kołomąć, Gmina Gryfice. 2024-05-22 12:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działki 8/6 obręb Gryfice-2, Gmina Gryfice. 2024-05-22 12:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2024-05-22 12:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/187/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania. 2024-05-22 12:29