Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji RM w dn. 26.06.2024 r. 2024-06-19 11:50
dokument Porządek obrad IV sesji RM w dn. 26.06.2024 r. 2024-06-19 11:49
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania 2024-06-19 11:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r. 2024-06-19 11:48
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r. 2024-06-19 11:47
dokument Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 2024-06-19 11:47
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy 2024-06-19 11:46
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024r. 2024-06-19 11:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup uzbrojenia i techniki specjalnej oraz środków ochrony osobistej dla jednostek OSP w Gryficach, Górzycy, Ościęcinie, Rybokartach oraz Trzygłowie 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25.05.2021r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu. 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/276/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 października 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfice 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice zmienionej uchwałą nr LIV/536/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 października 2022r. 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo im. gen Władysława Andersa. 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2024-06-19 11:45
dokument Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2024-06-19 11:45