Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego

ul. Wojska Polskiego 23 72-300 Gryfice

Tel. 887-337-555, 887-338-555, 91-384-26-28

www.bibliotekagryfice.naszbip.pl

www.biblioteka.gryfice.eu

biblioteka@biblioteka.gryfice.eu

Rejestr instytycji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach jako Instytucja Kultury działa od 01 stycznia 2003 r. w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVI/431 z 08 października 2002 roku i załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr V/39/2003 z dnia 11 marca 2003 roku i Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku (Dz. U. z 1992 Nr 20 poz. 80) wpisu dokonano dniu 01 lipiec 2003 pod poz. II/1/2003. Biblioteka posiada osobowość prawną.

Dnia 16 października 2007 roku na XI sesji Rady Miejskiej w Gryficach podjęto uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu gryfickiego zadań w zakresie pełnienia funkcji powiatowej biblioteki publicznej. Funkcję tę Biblioteka pełni od dnia 01 stycznia 2008 roku.

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna to pierwsza instytucja kultury utworzona w powojennych Gryficach. Biblioteka Powiatowa została utworzona w roku 1946, zaś w 1947 roku rozpoczęła udostępnianie książek. Pod koniec roku dysponowała księgozbiorem liczącym około 1 900 woluminów.

Dnia 8 marca 1948 roku Biblioteka Powiatowa została zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym. Zadaniem biblioteki była organizacja sieci bibliotecznej w powiecie, jej rozwój, organizacja punktów bibliotecznych oraz powiększanie księgozbioru.

W roku 1947 powołano także Bibliotekę Miejską, którą zarejestrowano również 8 marca 1948 roku. Obie biblioteki funkcjonowały niezależnie, aż do 1955 roku, kiedy to zostały połączone w Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gryficach. Wówczas Biblioteka mieściła się w sześcioizbowym budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 (obecnie Ks. St. Ruta). Mieściła się tam wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci oraz kącik zwany czytelnią z 12 miejscami. W omawianym okresie Biblioteka odegrała ważną rolę oświatową i kulturalną w walce z analfabetyzmem, zapewniając dostęp do polskich książek dzieciom i dorosłym. W maju 1962 roku utworzono Oddział dla Dzieci.

Nowy etap rozwoju placówki wyznaczyło przejęcie przez Bibliotekę odbudowanej kamienicy z XVIII w. przy ulicy Wojska Polskiego 23. Dużą zasługę w odbudowie kamienicy miały ówczesne władze Gryfic, Stanisław Krzywicki Dyrektor Książnicy Pomorskiej, Dyrektor Gryfickiej Biblioteki Publicznej, Edward Molski (zmarły nagle 2.10.1988 r.). Dnia 3 maja 1982 roku dokonano uroczystego otwarcia placówki i nadano jej imię Zbigniewa Załuskiego.

W 2002 roku rozpoczęto komputeryzację instalując polski program biblioteczny - MAK. W styczniu 2005 roku otwarto czytelnię internetową w ramach programu Ministerstwa Kultury i Informatyzacji, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, „IKONKA” z 3 stanowiskami wyposażonymi w pakiet biurowy oraz program antywirusowy. Celem programu było zapewnienie bezpłatnego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu jak największej liczbie mieszkańców w celach edukacyjnych.

Biblioteka udostępnia czytelnikom katalog kartkowy oraz katalog elektroniczny. Ponadto Biblioteka posiada własną stronę internetową www.biblioteka.gryfice.eu z dostępem do katalogu elektronicznego.

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę polską i obcą, lektury szkolne, piśmiennictwo popularno naukowe, publikacje o profilu regionalnym, zbiory specjalne, czasopisma fachowe i popularne, Dzienniki Ustaw gromadzone od 1998 r.

Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru i udzielania informacji realizuje się różnorodne formy pracy z czytelnikiem, między innymi: ferie i wakacje z książką oraz stałe formy pracy z dziećmi np.: nauka gry w szachy czy zajęcia plastyczne, konkursy literackie, głośne czytanie.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka w 2003 roku znalazła się w gronie 19 Laureatów otrzymując STATUETKĘ - główną nagrodę w konkursie na najlepiej przeprowadzony „II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” oraz Specjalne Wyróżnienie Fundacji ABCXXI - MEDAL w 2004 roku za udział w konkursie na najlepiej przeprowadzony „III Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” W 2006 Polski Związek Filatelistów Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie w uznaniu zasług dla polskiej filatelistyki, oraz za aktywne wpieranie działalności organizacyjnej związku przyznał Bibliotece Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Filatelistów.

STRUKTURA ORGANIZACJI BIBLIOTEK:
Dyrektor: Przemysław Kubalica
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
e-mail: dyrektor@biblioteka.gryfice.eu
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28

Kierownik ds. administracyjnych: Bożena Biłyj
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
e-mail: bilyj@biblioteka.gryfice.eu
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28

Główna księgowa: Luiza Juźwiak
Godziny pracy: 7:30 – 15:30
tel. 91-385-32-66
Urząd Miejski w Gryficach (III piętro, p. 310)
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci – parter
Oddział dziecięcy gromadzi i udostępnia księgozbiór dla najmłodszych dzieci oraz starszych do lat 15. W księgozbiorze wypożyczalni znajdują się lektury szkolne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, ponadto literatura piękna oraz popularnonaukowa i wiele innych. W czytelni dziecięcej prowadzone są stałe formy pracy jak: zajęcia plastyczne, zajęcia szachowe, spotkania czytelnicze, imprezy okolicznościowe. Od 2002 roku dział dziecięcy współpracuje z Fundacją ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” zdobywając na tym polu różne nagrody: wyróżnienie, statuetkę, medal oraz dyplomy uznania. Czytelnia posiada w swoich zbiorach również czasopisma dla dzieci i młodzieży, m.in.: Guliwer, Świerszczyk, Miś i Płomyczek, oraz prasę lokalną: Gryfickie Echa, Gazeta Gryficka oraz Panorama. Czytelnia udostępnia na miejscu księgozbiór popularnonaukowy dla dzieci.
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28 (wew. 103)

Czytelnia dla dorosłych – I piętro
Czytelnia dla dorosłych gromadzi księgozbiór głównie popularnonaukowy z działów: bankowość, ekonomia, historia, medycyna, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia itp. Gromadzony jest także księgozbiór regionalny Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. Czytelnia posiada Dzienniki Ustaw, bieżące i archiwalne od 1998 roku. Ponadto gromadzona jest prasa regionalna. A także prasa codzienna m.in.: Gazeta Wyborcza wraz z dodatkami, Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński. Udostępniony jest dla czytelników katalog elektroniczny, który daje możliwość przeglądania zbiorów Biblioteki. Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne i weekendowe. Ponadto w czytelni istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w celach edukacyjnych w ramach Programu IKONKA.
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28

Wypożyczalnia dla dorosłych – I piętro
Wypożyczalnia gromadzi i udostępnia zbiory literatury pięknej polskiej i obcej oraz księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy, jak bankowość, rachunkowość, ekonomia, religia i wiele innych. Udostępniony jest także dla czytelników katalog elektroniczny i kartkowy.
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28

Dział Gromadzenia – Dział Zbiorów Specjalnych – II piętro
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28

Dział Przetwarzania Danych – I piętro
tel. 887-337-555 lub 887-338-555 lub 91-384-26-28

FILIE BIBLIOTECZNE:
1) Górzyca - założona w 1946 r.
MBP Gryfice Filia w Górzycy
Górzyca 12A, 72-300 Gryfice
tel. 798-981-317
filia_gorzyca@biblioteka.gryfice.eu
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00 środa 8:00 - 16:00

2) Ościęcin - założona w 1961 r.
MBP Gryfice  Filia w Ościęcinie
Ościęcin 6, 72-300 Gryfice
tel. 798-655-990
filia_osciecin@biblioteka.gryfice.eu
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 13:00 - 17:00

3) Trzygłów - założona w 1947 r.
MBP Gryfice Filia w Trzygłowie
Trzygłów 47, 72-300 Gryfice
tel. 798-981-380
filia_trzyglow@biblioteka.gryfice.eu
Godziny otwarcia: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00 - 18:00 Środa 8:00 - 16:00

4) Prusinowo - 1980 r. (przeniesiona z Przybiernówka)
MBP Gryfice Filia w Prusinowie
Prusinowo 10 (Szkoła Podstawowa), 72-300 Gryfice
filia_prusinowo@biblioteka.gryfice.eu
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 11:30 - 17:30

5) Szpital w Gryficach - utworzona w 1984 r.
MBP Gryfice Filia w Szpitalu SPZZOZ
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
tel. 91-384-20-61 wew. 221
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

Wszystkie filie oferują bezpłatne korzystanie z komputera z dostępem do Internetu.

W chwili obecnej Biblioteka dysponuje nowoczesnymi technologami, które ułatwiają dostęp do zasobów nie tylko własnych, ale i światowych. Dostępne są m. in:

katalog elektroniczny (bazy danych w międzynarodowym formacie MARC 21)

KARO - katalog rozproszony bibliotek polskich,

NUKAT - katalog centralny bibliotek polskich

 

W bibliotece swoją siedzibę mają:

Związek Sybiraków - Koło Terenowe w Gryficach

Polski Związek Filatelistów - Koło Nr 3 Gryfice - Miasto

Gminne Centrum Informacji

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Biblioteki:

www.biblioteka.gryfice.eu lub pisząc na adres: biblioteka@biblioteka.gryfice.eu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 24-11-2009 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Wójcikiewicz 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 13-05-2022 15:20