Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego


BURMISTRZ GRYFIC

OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKALNO - USŁUGOWĄ W ZABUDOWIE ZWARTEJ POŁOŻONYCH przy ul. WOJSKA POLSKIEGO w

G r y f i c a c h

w obrębie miasta nr 5

PRZEDMIOTEM PRZETARGU SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Numer Księgi wieczystej

Wadium

Cena wywoławcza

1.

357/2

389 m2

39690

15,600,00 zł.

78.000,00 zł.

2.

357/3

300 m2

39691

12.600,00 zł.

63.000,00 zł.

3.

357/4

321 m2

39692

13.600,00 zł.

68.000,00 zł.

4.

357/5

425 m2

39693

17.000,00 zł.

85.000,00 zł.

5.

357/6

597 m2

39694

24.000,00 zł.

120.000,00 zł.

6.

357/7

473 m2

39695

19.000,00 zł.

95.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 22% podatek VAT

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice pod zabudowę mieszkaniową z usługami Starego Miasta.

 

P R Z E T A R G odbędzie się w dniu 02 września 2010 r. o godz. 11 3 0
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 102, I piętro.

 

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości 20% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 30.08.2010 r.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

 

WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie. Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

pokój nr 125, I piętro, tel.(91) 38-532-43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Majewska-Pasiowiec 29-07-2010 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Majewska-Pasiowiec 29-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Marta Majewska-Pasiowiec 29-07-2010 12:52